Aktuellt

 

Vi påminner dig, förälder som ska ansöka om skolskjuts till ditt barn gällande läsår 2018/2019, att ansökningstiden går ut sista maj 2018.

Uppmärksamma att man måste söka skolskjuts hos kommunen inför varje nytt läsår, även om man fått beslut om skolskjuts tidigare år. Skolskjutsfrågor hanteras direkt mellan vårdnadshavare och ansvariga inom kommunen. Skolan finns inte med i denna hantering.

 

 

Vi har blivit uppmärksammade på att barnomsorgsfakturor kan ha hamnat i skräpposten i er e-post. Kolla noga så att detta inte hänt hos er.

 

 

Välkomna att söka tjänst hos oss på Näshulta Friskola!

Inför nästa läsår har vi nu tjänster utlysta.

Tillsvidare: klasslärare i klass 3-4 Länken 100%, musiklärare 20%

Vikariat: slöjdlärare 20%.

 

 

Gällande plats i förskoleklass på Näshulta Friskola läsår 2018/2019

Alla barn som går i Gröna Äpplet vars vårdnadshavare har ansökt om plats i förskoleklass på Näshulta Friskola via vår ansökningsblankett, har fått plats i vår förskoleklass.

Ni kommer att bli kontaktade längre fram, innan terminen avslutas, av vår förskollärare Sofia Larsson som kommer tillbaka i höst efter föräldraledighet. Sofia är planerad att vara ansvarig pedagog för förskoleklassen nästa läsår. Även Hiam, som detta läsår har haft barnen som femårsgrupp, kommer att arbeta med förskoleklassen med på deltid.

 

 

Information gällande åk 3 och fritidsplats i sommar samt femåringarnas plats i förskolan

Styrelsebeslut: vi följer kommunens riktlinjer och efterföljer datumet den 29 juni i år som brytdatum för förskoleplats för femåringarna och åk 3-elevernas fritidsplats i verksamheten.

Det betyder att elever som nu går i åk 3 och har fritidsplats, har sin plats kvar till och med fredagen den 29 juni 2018. Därefter har eleven ingen fritidsplats.

Femåringarna ingår i förskolans organisation till och med fredagen den 29 juni. Från och med måndagen den 2 juli har barnet möjlighet att få fritidsplats om ni ansökt om att barnet ska börja förskoleklass på Näshulta Friskola i augusti 2018. För att säkra fritidsplats från och med 2 juli ansöker ni föräldrar senast 4 maj via ansökningsblankett som under vecka 17 läggs i era barns fack.

 

 

Information från Eskilstuna kommun gällande kommande grävarbete i anslutning till skolgården

Nu har vi kommit till sista etappen med att förnya och byta ut befintliga vatten och avloppsledningar i Näshulta kyrkby. Sista etappen kommer beröra skolans västra del, gräsytan och upp mot vårat befintliga vattenverk.

Idag ligger ledningarna mitt på skolgården men vi kommer flytta ut dessa så nära fastighetsgräns som det är möjligt. Under byggnationstiden så kommer detta att påverka er verksamhet på flera sätt, ljud, trafik och avstängslat område, vilket vi hoppas att ni har förståelse för. Vi kommer att stängsla in arbetsplatsen med högt stängsel, vi flyttar stängsel vart efter arbetet fortlöper, så hela området är inte avstängt samtidigt. Ingen vägavstängning kommer ske. Arbetet är beräknat att ta ca 7 veckor om vi inte stöter på något problem.

Det är vår ramavtalsentreprenör, Svevia, som kommer utföra arbetet. K-fast har varit med i planeringsskedet av projektet. Vi beräknar att kunna etablera redan under nästa vecka, V.16.

Med vänlig hälsning
Linda Wastelius
Projektledare VA
Linda.Wastelius@esem.se
016-10 67 23

 

Nu har vi i verksamheten, både barn och personal, drabbats ordentligt av magsjuka och den smittar lavinartat i ett allt högre tempo. Vi behöver därför ta till de extra åtgärder som behövs vid dessa tillfällen för att stoppa spridningen:

Alla förskolebarn och skolelever stannar hemma ett dygn till, alltså 72 timmar efter att barnen inte längre visar några tecken på magsjuka. Har man syskon i förskolan stannar även de hemma och du förälder ser till att alla barn i förskoleålder har haft 72 friska timmar innan barnet kommer tillbaka till förskola eller skola:

72 timmar med god aptit och har inga problem med att behålla maten och har inte heller avföring som luktar ”sjuk mage”. Barnet är också tillräckligt piggt för att orka med alla barngruppens aktiviteter alla timmar under sin vistelsetid i förskolan.

 

 

Vi påminner om vår gemensamma omsorg om att förhindra smitta av magsjuka

Vi har ännu inte lyckats bli av med magsjukesmittan som går hos oss. Senaste fallen är nu vecka 16.

Vi påminner därför om att vid varje symptom på något som skulle kunna vara magsjuka (illamående, ont i magen, lös i magen, kräkningar, diarré mm) agera och omedelbart ta de åtgärder som gäller vid magsjuka. Barnet/eleven ska vara friskt i 48 timmar innan återgång till förskola, skola och fritids och orka med de aktiviteter som en vanlig dag i verksamheten innehåller.

Gällande syskon håller vi även friska syskon som går i förskolan och till och med upp till förskoleklass hemma dessa 48 timmar. Syskon som är skolbarn från och med åk 1 till och med åk 6 har skolplikt och vi kan inte kräva att de ska stanna hemma enligt 48-timmarsregeln, men vi vädjar till er föräldrar om klok omsorg om alla barn, elever och vuxna i verksamheten så vi får goda förutsättningar att hålla oss friska. När spridningshastigheten ökar till epidemi utökas med extra åtgärder som innebär 72 timmar istället för 48 timmar symptomfri.

 

 

Från och med 1 januari 2018 har kommunen nya riktlinjer för förskola som vi följer:

15 timmar blir 25 timmar per vecka:

Det är endast barn 3-5 år som enligt Skollagen har rätt till gratis tid i förskolan (allmän förskola) från 1 augusti det år barnet fyller 3 år.

Från 1/1 2018 är det fortfarande endast för barn 3-5 år som 15 timmar är gratis. Men nu har maxtiden för vistelsetid utökats till 25 timmar per vecka. Det innebär att om föräldrarna väljer att barnet ska fortsätta att gå endast 15 timmar, är dessa fortfarande gratis från 1 augusti det år barnet fyller 3 år. Väljer föräldrarna att barnet ska närvara mer än 15 timmar är vistelsemaxtiden nu 25 timmar/vecka. All tid över 15 timmar/vecka gör att avgiften per automatik blir maxtaxa minus 25%, oavsett hur mycket man går över 15 timmar men max upp till 25 timmar..

Barn som är under tre år och har föräldrar som är föräldralediga eller arbetslösa har inte rätt till någon gratis tid, utan betalar maxtaxa, oavsett hur många timmar per vecka barnet går. För att få förskoleplats ska det finnas ett barnomsorgsbehov, det vill säga att vårdnadshavare arbetar, studerar, är sjukskriven eller är arbetssökande.

De gratis 15 timmarna/ vecka är uträknade på ett totalt antal timmar per år, där de veckor som är skollov inte är inräknade. Detta betyder att barnet inte har förskoleplats under sportlov, påsklov, sommarlov och jullov.

Vill du läsa mer om detta finns mer information på Eskilstuna kommuns hemsida.

https://www.eskilstuna.se/download/18.5dada84815f6c056329170cc/1509717689192/18.%20Riktlinjer%20f%C3%B6r%20intagning%20och%20plats%20i%20f%C3%B6rskola,%20pedagogisk%20omsorg%20och%20fritidshem.pdf

 

 

Information till dig som har barn som till hösten 2018 börjar förskoleklass:

I dagarna skickas information ut från kommunen om förskoleklass inför hösten 2018. Per automatik placerar kommunen ditt barn i kommunal förskoleklass. För att ansöka om plats i förskoleklass på Näshulta Friskola lämnar vårdnadshavare in en ansökan till oss i  den vita postlådan utanför rektorsexpeditionen. Båda vårdnadshavarna  (om ni är två) skriver under ansökan och besked om plats ges under vårterminen 2018.

Observera att vårdnadshavare aktivt måste gå in på kommunens hemsida och välja bort den automatiska förskoleplatsen på närmaste kommunala skola för att kunna placeras hos oss.

Länk till ansökningsblankett Förskoleklass 2018:

Ansökan till förskoleklass 2018

 

 

Information gällande fredagsbussen hem för skoleleverna:

Tills vi får något annat besked kommer skolbussen att gå kl. 13.30 på fredagar.

 

 

Kom ihåg att våra backar med kvarglömda kläder i fritidskorridoren töms första fredagen i varje månad och skänks till välgörande ändamål.

 De kläder som glöms kvar på andra platser i verksamheten, t.ex. utanför restaurang Tuppen, flyttas löpande till backarna i fritidskorridoren.

 

 

Kommande stängningsdagar i samband med terminsslut vt 2018 och terminsstart ht 2018

Vt 2018:

Ytterligare en stängdag för kompetensutveckling kommer att kunna genomföras under vårterminen. Datum är ej satt ännu.

Måndagen den 18 juni.

Midsommarafton.

Förskolan är semesterstängd vecka 28, 29 och 30. Fritids är öppet.

 

Ht 2018:

En dag under vecka 33 (13 – 17 augusti) Skolstart för eleverna är måndagen den 20 augusti.

Ytterligare stängdagar i samband med terminsslut i december meddelas under ht 2018.

 

 

 

Pernilla Säholm Corizza
016-541 23 06

pernilla.corizza@nashultafriskola.se

Senast uppdaterad 2018-05-23