Aktuellt

 

Vi påminner om att skolan åk F till och med 6 har studiedag onsdagen den 14 mars.

Förskola och fritids är öppet som vanligt.

 

 

 

 

 

 

Uppdaterad information inför påsklovet och vidare

 

Hej, alla föräldrar i Näshulta Förskola och friskola!

Här kommer information gällande sjukdomsläget, rekryteringsprocesser, vikarier mm. för en inblick i hur allt går framåt i verksamheten.

Gällande sjukdomar, är vi fortfarande drabbade av magsjuka. Det är osäkert om det är samma eller om det tillkommit någon ny variant. Både barn och medarbetare är drabbade och drabbas om igen och vi gör allt vi kan för att stötta och hjälpa varandra, så att vi kan fortsätta att hålla god kvalitet i verksamheten. 72-timmarsregeln vid magsjuka kvarstår, då vi ser att magsjukan har minskat i antal drabbade även om den fortfarande är spridd. Vi fortsätter att vara ute mycket så se till att ditt barn har kläder och stövlar här som tål alla temperaturer och väder.

Under påsklovet ser vi som vanligt till helheten när det gäller placering av medarbetare, utifrån antal barn på plats och eventuella behov av särskilt stöd. Det medför att det under hela ditt barns vistelse kan vara annan personal på avdelningen än vad ditt barn är van vid. Personalschemat är dock lagt med ambitionen att det ska finnas en ordinarie personal på plats i största möjliga utsträckning.

När det gäller rekrytering är de flesta processerna nu avslutade.  De sista två som anställts är Rebecca Norrman som arbetar hos oss i Gröna Äpplet och som stannar vårterminen ut samt Veronika Karlsson som stöttar med del av städning. Annons gällande kurator är ute och ansökningar har kommit in.

 

Detta betyder att vår organisation i dagsläget ser ut som följer:

Solen: Elin Johansson, Åsa Döckner och Eléne Wiklander

Eken: Kattis Zetterström, Mia Palmqvist, Kamar Mardiny, Ylva Pettersson och Linda Strand

Gröna Äpplet: Hiam Shabi, Rebecca Norrman och Susanne Andersson

Röda Äpplet: Millan Helgesson, Susanne Andersson och Moa Larsson

Åk 1-2: Emma Andersson, Kaj Eklund och Ariano Fontana

Åk 3-4: Nina Mickelgård och Henrik Roos

Åk 5-6: David Borg och Christian Andersson (ons när David har Idh med andra klasserna)

Speciallärare: Christian Andersson

Fritids: Anna Waldenström, Ariano Fontana, Henrik Roos och Moa Larsson

Hkk: David Borg och Daniel Van Alphen

Restaurang Tuppen: Daniel Van Alphen och Johan Jonsson

Städ: Veronika Karlsson och Eléne Wiklander

Vaktmästare: Veronica Angelöf

Administratör och ekonomiansvarig: Madeleine Kristensen

Rektor: Pernilla Säholm Corizza

Föräldralediga: Sofia Larsson och Ingrid Lindell.

Jag vill också passa på att informera om att detta är min sista termin som rektor här på Näshulta Friskola, trots att jag trivs superbra här. Av mina 30 yrkesår i skolverksamhet, varav de sista 9 åren som skolledare, är det här den absolut bästa verksamheten jag har arbetat i. Era barn är helt underbara att arbeta med och medarbetarna är i ett alldeles särskilt slag när det gäller barnfokus, lyhördhet, utvecklingsvilja, engagemang, flexibilitet, självkritik kopplat till förändringsmöjlighet mm.mm.mm. Det här beslutet handlar om ett livsval för mig och jag befinner mig inte i någon annan rekryteringsprocess för ett annat arbete någon annanstans.

Jag kommer att ha min sista dag i tjänst den 22 juni 2018. Fram till dess fortsätter vi allt det goda utvecklingsarbete vi gör i verksamheten och sätter som alltid era barn i fokus.

Med vänlig hälsning
Pernilla Säholm Corizza

 

 

 

 Nu har vi i verksamheten, både barn och personal, drabbats ordentligt av magsjuka och den smittar lavinartat i ett allt högre tempo. Vi behöver därför ta till de extra åtgärder som behövs vid dessa tillfällen för att stoppa spridningen:

Alla förskolebarn och skolelever stannar hemma ett dygn till, alltså 72 timmar efter att barnen inte längre visar några tecken på magsjuka. Har man syskon i förskolan stannar även de hemma och du förälder ser till att alla barn i förskoleålder har haft 72 friska timmar innan barnet kommer tillbaka till förskola eller skola:

72 timmar med god aptit och har inga problem med att behålla maten och har inte heller avföring som luktar ”sjuk mage”. Barnet är också tillräckligt piggt för att orka med alla barngruppens aktiviteter alla timmar under sin vistelsetid i förskolan.

 

 

Vi påminner om vår gemensamma omsorg om att förhindra smitta av magsjuka

Vi har ännu inte lyckats bli av med magsjukesmittan som går hos oss. Senaste fallen var under vecka 44.

Vi påminner därför om att vid varje symptom på något som skulle kunna vara magsjuka (illamående, ont i magen, lös i magen, kräkningar, diarré mm) agera och omedelbart ta de åtgärder som gäller vid magsjuka. Barnet/eleven ska vara friskt i 48 timmar innan återgång till förskola, skola och fritids och orka med de aktiviteter som en vanlig dag i verksamheten innehåller.

Gällande syskon håller vi även friska syskon som går i förskolan och till och med upp till förskoleklass hemma dessa 48 timmar. Syskon som är skolbarn från och med åk 1 till och med åk 6 har skolplikt och vi kan inte kräva att de ska stanna hemma enligt 48-timmarsregeln, men vi vädjar till er föräldrar om klok omsorg om alla barn, elever och vuxna i verksamheten så vi får goda förutsättningar att hålla oss friska. När spridningshastigheten ökar till epidemi utökas med extra åtgärder som innebär 72 timmar istället för 48 timmar symptomfri.

 

 

Från och med 1 januari 2018 har kommunen nya riktlinjer för förskola som vi följer:

15 timmar blir 25 timmar per vecka:

Det är endast barn 3-5 år som enligt Skollagen har rätt till gratis tid i förskolan (allmän förskola) från 1 augusti det år barnet fyller 3 år.

Från 1/1 2018 är det fortfarande endast för barn 3-5 år som 15 timmar är gratis. Men nu har maxtiden för vistelsetid utökats till 25 timmar per vecka. Det innebär att om föräldrarna väljer att barnet ska fortsätta att gå endast 15 timmar, är dessa fortfarande gratis från 1 augusti det år barnet fyller 3 år. Väljer föräldrarna att barnet ska närvara mer än 15 timmar är vistelsemaxtiden nu 25 timmar/vecka. All tid över 15 timmar/vecka gör att avgiften per automatik blir maxtaxa minus 25%, oavsett hur mycket man går över 15 timmar men max upp till 25 timmar..

Barn som är under tre år och har föräldrar som är föräldralediga eller arbetslösa har inte rätt till någon gratis tid, utan betalar maxtaxa, oavsett hur många timmar per vecka barnet går. För att få förskoleplats ska det finnas ett barnomsorgsbehov, det vill säga att vårdnadshavare arbetar, studerar, är sjukskriven eller är arbetssökande.

De gratis 15 timmarna/ vecka är uträknade på ett totalt antal timmar per år, där de veckor som är skollov inte är inräknade. Detta betyder att barnet inte har förskoleplats under sportlov, påsklov, sommarlov och jullov.

Vill du läsa mer om detta finns mer information på Eskilstuna kommuns hemsida.

https://www.eskilstuna.se/download/18.5dada84815f6c056329170cc/1509717689192/18.%20Riktlinjer%20f%C3%B6r%20intagning%20och%20plats%20i%20f%C3%B6rskola,%20pedagogisk%20omsorg%20och%20fritidshem.pdf

 

 

Information till dig som har barn som till hösten 2018 börjar förskoleklass:

I dagarna skickas information ut från kommunen om förskoleklass inför hösten 2018. Per automatik placerar kommunen ditt barn i kommunal förskoleklass. För att ansöka om plats i förskoleklass på Näshulta Friskola lämnar vårdnadshavare in en ansökan till oss i  den vita postlådan utanför rektorsexpeditionen. Båda vårdnadshavarna  (om ni är två) skriver under ansökan och besked om plats ges under vårterminen 2018.

Observera att vårdnadshavare aktivt måste gå in på kommunens hemsida och välja bort den automatiska förskoleplatsen på närmaste kommunala skola för att kunna placeras hos oss.

Länk till ansökningsblankett Förskoleklass 2018:

Ansökan till förskoleklass 2018

 

 

Information gällande fredagsbussen hem för skoleleverna:

Tills vi får något annat besked kommer skolbussen att gå kl. 13.30 på fredagar.

 

 

Kom ihåg att våra backar med kvarglömda kläder i fritidskorridoren töms första fredagen i varje månad och skänks till välgörande ändamål.

 De kläder som glöms kvar på andra platser i verksamheten, t.ex. utanför restaurang Tuppen, flyttas löpande till backarna i fritidskorridoren.

 

 

Kommande stängningsdagar i samband med terminsslut ht 2017 och terminsstart vt 2018

Ht 2017:

Torsdagen den 21 december. (Julavslutningen är onsdagen den 20 december.)

 

Vt 2018:

Måndagen den 8 januari. (Vårterminen startar tisdagen den 9 januari.)

Måndagen den 18 juni (Skolavslutning är fredagen den 15 juni)

Ytterligare en stängdag för kompetensutveckling kommer att genomföras under vårterminen. Datum är ej satt ännu.

Förskolan är sommarstängd vecka 28, 29 och 30.

 

Pernilla Säholm Corizza
016-541 23 06

pernilla.corizza@nashultafriskola.se

Senast uppdaterad 2018-03-13