Aktuellt

 

Kommande stängningsdagar i samband med terminsslut vt 2018 och terminsstart ht 2018

 

Vt 2018:

Stängningsdag måndagen den 18 juni.

Stängt Midsommarafton.

Förskolan är semesterstängd vecka 28, 29 och 30. Fritids är öppet för de barn som har anmälda vistelsetider dessa veckor.

 

Ht 2018:

Stängningsdag fredagen den 17 augusti

Skolstart för eleverna är måndagen den 20 augusti.

Ytterligare stängdagar i samband med terminsslut i december meddelas under ht 2018, men förmodligen fredagen den 21 december.

 

 

 

 

Vi har blivit uppmärksammade på att barnomsorgsfakturor kan ha hamnat i skräpposten i er e-post. Kolla noga så att detta inte hänt hos er.

 

 

Välkomna att söka tjänst hos oss på Näshulta Friskola!

Inför nästa läsår har vi nu tjänster utlysta.

Tillsvidare: klasslärare i klass 3-4 Länken 100%, musiklärare 20%

Vikariat: slöjdlärare 20%.

 

 

Gällande plats i förskoleklass på Näshulta Friskola läsår 2018/2019

Alla barn som går i Gröna Äpplet vars vårdnadshavare har ansökt om plats i förskoleklass på Näshulta Friskola via vår ansökningsblankett, har fått plats i vår förskoleklass.

Ni kommer att bli kontaktade längre fram, innan terminen avslutas, av vår förskollärare Sofia Larsson som kommer tillbaka i höst efter föräldraledighet. Sofia är planerad att vara ansvarig pedagog för förskoleklassen nästa läsår. Även Hiam, som detta läsår har haft barnen som femårsgrupp, kommer att arbeta med förskoleklassen med på deltid.

 

 

Information gällande åk 3 och fritidsplats i sommar samt femåringarnas plats i förskolan

Styrelsebeslut: vi följer kommunens riktlinjer och efterföljer datumet den 29 juni i år som brytdatum för förskoleplats för femåringarna och åk 3-elevernas fritidsplats i verksamheten.

Det betyder att elever som nu går i åk 3 och har fritidsplats, har sin plats kvar till och med fredagen den 29 juni 2018. Därefter har eleven ingen fritidsplats.

Femåringarna ingår i förskolans organisation till och med fredagen den 29 juni. Från och med måndagen den 2 juli har barnet möjlighet att få fritidsplats om ni ansökt om att barnet ska börja förskoleklass på Näshulta Friskola i augusti 2018. För att säkra fritidsplats från och med 2 juli ansöker ni föräldrar senast 4 maj via ansökningsblankett som under vecka 17 läggs i era barns fack.

 

 

Information från Eskilstuna kommun gällande kommande grävarbete i anslutning till skolgården

Nu har vi kommit till sista etappen med att förnya och byta ut befintliga vatten och avloppsledningar i Näshulta kyrkby. Sista etappen kommer beröra skolans västra del, gräsytan och upp mot vårat befintliga vattenverk.

Idag ligger ledningarna mitt på skolgården men vi kommer flytta ut dessa så nära fastighetsgräns som det är möjligt. Under byggnationstiden så kommer detta att påverka er verksamhet på flera sätt, ljud, trafik och avstängslat område, vilket vi hoppas att ni har förståelse för. Vi kommer att stängsla in arbetsplatsen med högt stängsel, vi flyttar stängsel vart efter arbetet fortlöper, så hela området är inte avstängt samtidigt. Ingen vägavstängning kommer ske. Arbetet är beräknat att ta ca 7 veckor om vi inte stöter på något problem.

Det är vår ramavtalsentreprenör, Svevia, som kommer utföra arbetet. K-fast har varit med i planeringsskedet av projektet. Vi beräknar att kunna etablera redan under nästa vecka, V.16.

Med vänlig hälsning
Linda Wastelius
Projektledare VA
Linda.Wastelius@esem.se
016-10 67 23

 

 

Från och med 1 januari 2018 har kommunen nya riktlinjer för förskola som vi följer:

15 timmar blir 25 timmar per vecka:

Det är endast barn 3-5 år som enligt Skollagen har rätt till gratis tid i förskolan (allmän förskola) från 1 augusti det år barnet fyller 3 år.

Från 1/1 2018 är det fortfarande endast för barn 3-5 år som 15 timmar är gratis. Men nu har maxtiden för vistelsetid utökats till 25 timmar per vecka. Det innebär att om föräldrarna väljer att barnet ska fortsätta att gå endast 15 timmar, är dessa fortfarande gratis från 1 augusti det år barnet fyller 3 år. Väljer föräldrarna att barnet ska närvara mer än 15 timmar är vistelsemaxtiden nu 25 timmar/vecka. All tid över 15 timmar/vecka gör att avgiften per automatik blir maxtaxa minus 25%, oavsett hur mycket man går över 15 timmar men max upp till 25 timmar..

Barn som är under tre år och har föräldrar som är föräldralediga eller arbetslösa har inte rätt till någon gratis tid, utan betalar maxtaxa, oavsett hur många timmar per vecka barnet går. För att få förskoleplats ska det finnas ett barnomsorgsbehov, det vill säga att vårdnadshavare arbetar, studerar, är sjukskriven eller är arbetssökande.

De gratis 15 timmarna/ vecka är uträknade på ett totalt antal timmar per år, där de veckor som är skollov inte är inräknade. Detta betyder att barnet inte har förskoleplats under sportlov, påsklov, sommarlov och jullov.

Vill du läsa mer om detta finns mer information på Eskilstuna kommuns hemsida.

https://www.eskilstuna.se/download/18.5dada84815f6c056329170cc/1509717689192/18.%20Riktlinjer%20f%C3%B6r%20intagning%20och%20plats%20i%20f%C3%B6rskola,%20pedagogisk%20omsorg%20och%20fritidshem.pdf

 

 

Information till dig som har barn som till hösten 2018 börjar förskoleklass:

I dagarna skickas information ut från kommunen om förskoleklass inför hösten 2018. Per automatik placerar kommunen ditt barn i kommunal förskoleklass. För att ansöka om plats i förskoleklass på Näshulta Friskola lämnar vårdnadshavare in en ansökan till oss i  den vita postlådan utanför rektorsexpeditionen. Båda vårdnadshavarna  (om ni är två) skriver under ansökan och besked om plats ges under vårterminen 2018.

Observera att vårdnadshavare aktivt måste gå in på kommunens hemsida och välja bort den automatiska förskoleplatsen på närmaste kommunala skola för att kunna placeras hos oss.

Länk till ansökningsblankett Förskoleklass 2018:

Ansökan till förskoleklass 2018

 

 

Kom ihåg att våra backar med kvarglömda kläder i fritidskorridoren töms första fredagen i varje månad och skänks till välgörande ändamål.

 De kläder som glöms kvar på andra platser i verksamheten, t.ex. utanför restaurang Tuppen, flyttas löpande till backarna i fritidskorridoren.

 

 

 

 

 

 

Pernilla Säholm Corizza
016-541 23 06

pernilla.corizza@nashultafriskola.se

Senast uppdaterad 2018-06-19