Aktuellt

 

Information inför sportlovet och vidare vecka 9 och framåt

 

Hej, alla föräldrar i Näshulta Förskola och friskola!

Här kommer information gällande sjukdomsläget, rekryteringsprocesser, vikarier mm. för en inblick i hur allt går framåt i verksamheten.

Gällande sjukdomar, är vi ännu varken av med magsjuka eller influensa med feber. Både barn och medarbetare är drabbade och drabbas om igen och vi gör allt vi kan för att stötta och hjälpa varandra, så att vi kan fortsätta att hålla god kvalitet i verksamheten. 72-timmarsregeln vid magsjuka kvarstår, då vi ser att magsjukan har minskat i antal drabbade även om den fortfarande är spridd. I nuläget är de flesta drabbade på skolsidan. Vi fortsätter att vara ute mycket så se till att ditt barn har kläder och stövlar här som tål alla temperaturer och väder.

Under sportlovet ser vi som vanligt till helheten när det gäller placering av medarbetare, utifrån antal barn på plats och eventuella behov av särskilt stöd. Det medför att det under hela ditt barns vistelse kan vara annan personal på avdelningen än vad ditt barn är van vid. Personalschemat är dock lagt med ambitionen att det ska finnas en ordinarie personal på plats i största möjliga utsträckning.

När det gäller rekrytering har vi flera olika processer igång och flera är nu avslutade.  För Ingrid Lindell, som gått på mammaledighet, har vikarie Tomas Gustavsson slöjden och Eléne Wiklander, som redan hade del av Ingrids resurstjänst på Solen, har gått upp och tagit Ingrids alla timmar. Resursen på Solen blev klart igår den 15 februari. Rekryteringen gällande resurs på Eken är klar och Linda Strand började hos oss den 16 januari. Rekryteringen gällande resurs i förskoleklassen Röda Äpplet är klar och Moa Larsson började hos oss den 5 februari. I musik är vår tidigare musiklärare Emma Gustafsson tillbaka under våren.

Eklas Rofael har arbetat som vikarie i Gröna Äpplet de senaste veckorna, men har nu valt att tacka ja till tjänst på förskola i centrala Eskilstuna. En rekryteringsprocess är redan igång.

Vår nya skolsköterska Angelica Albinsson är på plats tisdagar udda veckor, vilket jag informerat om tidigare, men vi har än så länge inte en ny kurator på plats. Överlämningen mellan Annelie Bosdotter och Madeleine Kristensen är nu klar och det är till Madeleine ni vänder er till nu gällande ekonomifrågor eller administration.

 

Detta betyder att vår organisation i dagsläget ser ut som följer:

Solen: Elin Johansson, Åsa Döckner och Eléne Wiklander

Eken: Kattis Zetterström, Mia Palmqvist, Kamar Mardiny, Ylva Pettersson och Linda Strand

Gröna Äpplet: Hiam Shabi, vakant och Susanne Andersson

Röda Äpplet: Millan Helgesson, Susanne Andersson och Moa Larsson

Åk 1-2: Emma Andersson, Kaj Eklund och Ariano Fontana

Åk 3-4: Nina Mickelgård och Henrik Roos

Åk 5-6: David Borg och Christian Andersson (ons när David har Idh med andra klasserna)

Speciallärare: Christian Andersson

Fritids: Anna Waldenström, Ariano Fontana, Henrik Roos och Moa Larsson

Hkk: David Borg och Daniel Van Alphen

Restaurang Tuppen: Daniel Van Alphen och Johan Jonsson

Städ: Veronika Karlsson och Eléne Wiklander

Vaktmästare: Veronica Angelöf

Administratör och ekonomiansvarig: Madeleine Kristensen

Rektor: Pernilla Säholm Corizza

Föräldralediga: Sofia Larsson och Ingrid Lindell.

Jag vill också passa på att informera om att detta är min sista termin som rektor här på Näshulta Friskola, trots att jag trivs superbra här. Av mina 30 yrkesår i skolverksamhet, varav de sista 9 åren som skolledare, är det här den absolut bästa verksamheten jag har arbetat i. Era barn är helt underbara att arbeta med och medarbetarna är i ett alldeles särskilt slag när det gäller barnfokus, lyhördhet, utvecklingsvilja, engagemang, flexibilitet, självkritik kopplat till förändringsmöjlighet mm.mm.mm. Det här beslutet handlar om ett livsval för mig och jag befinner mig inte i någon annan rekryteringsprocess för ett annat arbete någon annanstans.

Jag kommer att ha min sista dag i tjänst den 22 juni 2018. Fram till dess fortsätter vi allt det goda utvecklingsarbete vi gör i verksamheten och sätter som alltid era barn i fokus.

Med vänlig hälsning
Pernilla Säholm Corizza

 

 

Varmt välkommen på uppföljningskväll onsdagen den 7 mars med fokus på Lågaffektivt bemötande!

Tid: 18.30 – 20.30  Plats: Vi startar och avslutar i Skolrestaurang Tuppen.

Vi följer upp föräldrakvällen vi hade i maj 2017. Var du inte med i maj? Det gör absolut ingenting! Bjud gärna med fler vuxna kring era barn som är intresserade och vill komma.

Även denna gång träffar vi Lotta Curbo, från Täby, som inleder med att berätta om lågaffektivt bemötande. Sedan har vi workshops i grupper och arbetar tillsammans kring olika frågor och exempel på situationer då vi använder oss av lågaffektivt bemötande i verksamheten.

Välkommen till en viktig möjlighet att få bättre insyn i HUR vi arbetar, VAD vi gör och NÄR vi använder oss av lågaffektivt bemötande som pedagogisk metod och HUR vi använder det som ett förhållningssätt i vårt förebyggande arbete och ved det innebär. Den här kvällen finns utrymme för god dialog utifrån frågor och funderingar kring detta, i både stor grupp tillsammans med Lotta Curbo och i mindre grupper tillsammans med oss som arbetar med era barn. Innan vi avslutar återsamlas vi och återkopplar till varandra utifrån från våra samtal och frågor i grupperna.

Vill du titta tillbaka på den presentation Lotta Curbo pratade utifrån ifrån i maj, finns den här:

Presentation Lotta Curbo hos Pernilla

 

 

Vi påminner om att skolan åk F till och med 6 har studiedag onsdagen den 14 mars.

Förskola och fritids är öppet som vanligt.

 

 

Nu har vi i verksamheten, både barn och personal, drabbats ordentligt av magsjuka och den smittar lavinartat i ett allt högre tempo. Vi behöver därför ta till de extra åtgärder som behövs vid dessa tillfällen för att stoppa spridningen:

Alla förskolebarn och skolelever stannar hemma ett dygn till, alltså 72 timmar efter att barnen inte längre visar några tecken på magsjuka. Har man syskon i förskolan stannar även de hemma och du förälder ser till att alla barn i förskoleålder har haft 72 friska timmar innan barnet kommer tillbaka till förskola eller skola:

72 timmar med god aptit och har inga problem med att behålla maten och har inte heller avföring som luktar ”sjuk mage”. Barnet är också tillräckligt piggt för att orka med alla barngruppens aktiviteter alla timmar under sin vistelsetid i förskolan.

 

 

Vi påminner om vår gemensamma omsorg om att förhindra smitta av magsjuka

Vi har ännu inte lyckats bli av med magsjukesmittan som går hos oss. Senaste fallen var under vecka 44.

Vi påminner därför om att vid varje symptom på något som skulle kunna vara magsjuka (illamående, ont i magen, lös i magen, kräkningar, diarré mm) agera och omedelbart ta de åtgärder som gäller vid magsjuka. Barnet/eleven ska vara friskt i 48 timmar innan återgång till förskola, skola och fritids och orka med de aktiviteter som en vanlig dag i verksamheten innehåller.

Gällande syskon håller vi även friska syskon som går i förskolan och till och med upp till förskoleklass hemma dessa 48 timmar. Syskon som är skolbarn från och med åk 1 till och med åk 6 har skolplikt och vi kan inte kräva att de ska stanna hemma enligt 48-timmarsregeln, men vi vädjar till er föräldrar om klok omsorg om alla barn, elever och vuxna i verksamheten så vi får goda förutsättningar att hålla oss friska. När spridningshastigheten ökar till epidemi utökas med extra åtgärder som innebär 72 timmar istället för 48 timmar symptomfri.

 

 

Från och med 1 januari 2018 har kommunen nya riktlinjer för förskola som vi följer:

15 timmar blir 25 timmar per vecka:

Det är endast barn 3-5 år som enligt Skollagen har rätt till gratis tid i förskolan (allmän förskola) från 1 augusti det år barnet fyller 3 år.

Från 1/1 2018 är det fortfarande endast för barn 3-5 år som 15 timmar är gratis. Men nu har maxtiden för vistelsetid utökats till 25 timmar per vecka. Det innebär att om föräldrarna väljer att barnet ska fortsätta att gå endast 15 timmar, är dessa fortfarande gratis från 1 augusti det år barnet fyller 3 år. Väljer föräldrarna att barnet ska närvara mer än 15 timmar är vistelsemaxtiden nu 25 timmar/vecka. All tid över 15 timmar/vecka gör att avgiften per automatik blir maxtaxa minus 25%, oavsett hur mycket man går över 15 timmar men max upp till 25 timmar..

Barn som är under tre år och har föräldrar som är föräldralediga eller arbetslösa har inte rätt till någon gratis tid, utan betalar maxtaxa, oavsett hur många timmar per vecka barnet går. För att få förskoleplats ska det finnas ett barnomsorgsbehov, det vill säga att vårdnadshavare arbetar, studerar, är sjukskriven eller är arbetssökande.

De gratis 15 timmarna/ vecka är uträknade på ett totalt antal timmar per år, där de veckor som är skollov inte är inräknade. Detta betyder att barnet inte har förskoleplats under sportlov, påsklov, sommarlov och jullov.

Vill du läsa mer om detta finns mer information på Eskilstuna kommuns hemsida.

https://www.eskilstuna.se/download/18.5dada84815f6c056329170cc/1509717689192/18.%20Riktlinjer%20f%C3%B6r%20intagning%20och%20plats%20i%20f%C3%B6rskola,%20pedagogisk%20omsorg%20och%20fritidshem.pdf

 

 

Information till dig som har barn som till hösten 2018 börjar förskoleklass:

I dagarna skickas information ut från kommunen om förskoleklass inför hösten 2018. Per automatik placerar kommunen ditt barn i kommunal förskoleklass. För att ansöka om plats i förskoleklass på Näshulta Friskola lämnar vårdnadshavare in en ansökan till oss i  den vita postlådan utanför rektorsexpeditionen. Båda vårdnadshavarna  (om ni är två) skriver under ansökan och besked om plats ges under vårterminen 2018.

Observera att vårdnadshavare aktivt måste gå in på kommunens hemsida och välja bort den automatiska förskoleplatsen på närmaste kommunala skola för att kunna placeras hos oss.

Länk till ansökningsblankett Förskoleklass 2018:

Ansökan till förskoleklass 2018

 

 

Information gällande fredagsbussen hem för skoleleverna:

Tills vi får något annat besked kommer skolbussen att gå kl. 13.30 på fredagar.

 

 

Kom ihåg att våra backar med kvarglömda kläder i fritidskorridoren töms första fredagen i varje månad och skänks till välgörande ändamål.

 De kläder som glöms kvar på andra platser i verksamheten, t.ex. utanför restaurang Tuppen, flyttas löpande till backarna i fritidskorridoren.

 

 

Kommande stängningsdagar i samband med terminsslut ht 2017 och terminsstart vt 2018

Ht 2017:

Torsdagen den 21 december. (Julavslutningen är onsdagen den 20 december.)

 

Vt 2018:

Måndagen den 8 januari. (Vårterminen startar tisdagen den 9 januari.)

Måndagen den 18 juni (Skolavslutning är fredagen den 15 juni)

Ytterligare en stängdag för kompetensutveckling kommer att genomföras under vårterminen. Datum är ej satt ännu.

Förskolan är sommarstängd vecka 28, 29 och 30.

 

Pernilla Säholm Corizza
016-541 23 06

pernilla.corizza@nashultafriskola.se

Senast uppdaterad 2018-02-19