Startsida

 

Nu har vi i verksamheten, både barn och personal, drabbats ordentligt av magsjuka och den smittar lavinartat i ett allt högre tempo. Vi behöver därför ta till de extra åtgärder som behövs vid dessa tillfällen för att stoppa spridningen:

Alla förskolebarn och skolelever stannar hemma ett dygn till, alltså 72 timmar efter att barnen inte längre visar några tecken på magsjuka. Har man syskon i förskolan stannar även de hemma och du förälder ser till att alla barn i förskoleålder har haft 72 friska timmar innan barnet kommer tillbaka till förskola eller skola:

72 timmar med god aptit och har inga problem med att behålla maten och har inte heller avföring som luktar ”sjuk mage”. Barnet är också tillräckligt piggt för att orka med alla barngruppens aktiviteter alla timmar under sin vistelsetid i förskolan.

 

 

 

Vi påminner om vår gemensamma omsorg om att förhindra smitta av magsjuka

Vi har ännu inte lyckats bli av med magsjukesmittan som går hos oss. Senaste fallen var under vecka 44.

Vi påminner därför om att vid varje symptom på något som skulle kunna vara magsjuka (illamående, ont i magen, lös i magen, kräkningar, diarré mm) agera och omedelbart ta de åtgärder som gäller vid magsjuka. Barnet/eleven ska vara friskt i 48 timmar innan återgång till förskola, skola och fritids och orka med de aktiviteter som en vanlig dag i verksamheten innehåller.

Gällande syskon håller vi även friska syskon som går i förskolan och till och med upp till förskoleklass hemma dessa 48 timmar. Syskon som är skolbarn från och med åk 1 till och med åk 6 har skolplikt och vi kan inte kräva att de ska stanna hemma enligt 48-timmarsregeln, men vi vädjar till er föräldrar om klok omsorg om alla barn, elever och vuxna i verksamheten så vi får goda förutsättningar att hålla oss friska. När spridningshastigheten ökar till epidemi utökas med extra åtgärder som innebär 72 timmar istället för 48 timmar symptomfri.

 

 

Gott Nytt År och varmt välkomna till vårterminen 2018!

Vi har gjort förstärkningar i verksamheten och välkomnar nu våra nya medarbetare i verksamheten:

Moa Larsson, som kommer att arbeta med vår förskoleklass Röda Äpplet. Moa startar i februari och fram tills dess kommer Anna Waldenström att arbeta i Röda Äpplet.

Ellinor Persson, som vikarierar hos våra femåringar i Gröna Äpplet utifrån Sara Carléns frånvaro

Linda Strand, som kommer att arbeta på Eken.

 

Därmed ser vårterminens organisation i barn- och elevgrupper ut så här i nuläget:

Solen

Elin Johansson, Åsa Döckner och Ingrid Lindell. Ingrid kommer att gå på föräldraledighet framöver. Vikarie är ännu inte klart.

Eken

Kattis Zetterström, Mia Palmqvist, Ylva Pettersson, Kamar Mardiny och Linda Strand

Gröna Äpplet

Hiam Shabi, Ellinor Persson och Susanne Andersson

Röda Äpplet

Millan Helgesson, Susanne Andersson och Moa Larsson (och Anna Waldenström till en början)

1-2:an Lövet

Emma Andersson, Kaj Eklund och Ariano Fontana

3-4:an Länken

Nina Mickelgård och Henrik Roos

5-6:an Kugghjulet

David Borg och Christian Andersson

 

 

Från och med 1 januari 2018 har kommunen nya riktlinjer för förskola som vi följer:

15 timmar blir 25 timmar per vecka:

Det är barn 3-5 år som enligt Skollagen har rätt till gratis tid i förskolan. Till och med 31/12 2017 är det gratis med 15 timmar och 15 timmar har hos oss fortsatt att vara maxgräns för barnets närvaro om förälder är föräldraledig eller arbetslös.

Från 1/1 2018 är det fortfarande endast för barn 3-5 år som 15 timmar är gratis. Men nu har maxtiden för vistelsetid utökats till 25 timmar per vecka. Det innebär att om föräldrarna väljer att barnet ska fortsätta att gå endast 15 timmar, är dessa fortfarande gratis. Väljer föräldrarna att barnet ska närvara mer än 15 timmar är vistelsemaxtiden nu 25 timmar/vecka. All tid över 15 timmar/vecka gör att avgiften per automatik blir maxtaxa minus 25%, oavsett hur mycket man går över 15 timmar men max upp till 25 timmar..

Barn som är under tre år och har föräldrar som är föräldralediga eller arbetslösa har inte rätt till någon gratis tid, utan betalar maxtaxa minus 25%.

Vill du läsa mer om detta finns mer information på Eskilstuna kommuns hemsida.

https://www.eskilstuna.se/download/18.5dada84815f6c056329170cc/1509717689192/18.%20Riktlinjer%20f%C3%B6r%20intagning%20och%20plats%20i%20f%C3%B6rskola,%20pedagogisk%20omsorg%20och%20fritidshem.pdf

 

 

Information till dig som har barn som till hösten 2018 börjar förskoleklass:

I dagarna skickas information ut från kommunen om förskoleklass inför hösten 2018. Per automatik placerar kommunen ditt barn i kommunal förskoleklass. För att ansöka om plats i förskoleklass på Näshulta Friskola lämnar vårdnadshavare in en ansökan till oss i  den vita postlådan utanför rektorsexpeditionen. Båda vårdnadshavarna  (om ni är två) skriver under ansökan och besked om plats ges under vårterminen 2018.

Observera att vårdnadshavare aktivt måste gå in på kommunens hemsida och välja bort den automatiska förskoleplatsen på närmaste kommunala skola för att kunna placeras hos oss.

Länk till ansökningsblankett Förskoleklass 2018:

Ansökan till förskoleklass 2018

 

 

Information gällande fredagsbussen hem för skoleleverna:

Tills vi får något annat besked kommer skolbussen att gå kl. 13.30 på fredagar.

 

 

 

Kom ihåg att våra backar med kvarglömda kläder i fritidskorridoren töms första fredagen i varje månad och skänks till välgörande ändamål.

 De kläder som glöms kvar på andra platser i verksamheten, t.ex. utanför restaurang Tuppen, flyttas löpande till backarna i fritidskorridoren.

 

 

 

 

Kommande stängningsdagar i samband med terminsslut ht 2017 och terminsstart vt 2018

Ht 2017:

Torsdagen den 21 december. (Julavslutningen är onsdagen den 20 december.)

 

Vt 2018:

Måndagen den 8 januari. (Vårterminen startar tisdagen den 9 januari.)

Måndagen den 18 juni (Skolavslutning är fredagen den 15 juni)

Ytterligare en stängdag för kompetensutveckling kommer att genomföras under vårterminen. Datum är ej satt ännu.

Förskolan är sommarstängd vecka 28, 29 och 30.

 

 

 

Stort tack för god uppslutning och härligt engagemang under temakvällen om lågaffektivt bemötande!

Här hittar du Lotta Curbos powerpoint:

Presentation Lotta Curbo hos Pernilla

 

 

 

Kommunen har bytt försäkringsbolag

Våra barn på Näshulta Friskola ingår i kommunens försäkring för alla skolbarn. Om olyckan är framme – såväl under skoltid som på fritiden – är detta en anmälan som ska göras utöver ditt privata försäkringsbolag. Du kommer direkt in på länken till kommunens information om du klickar på nedanstående länk.

http://eskilstuna.se/sv/Kommun-och-politik/forvaltningar_och_bolag/Forvaltningar/Barn-och-utbildningsforvaltningen/Stodcentrum-for-barn-och-ungdom/Elevhalsa/Forsakringar/

 

 

 

 

Pernilla Säholm Corizza
016-541 23 06

pernilla.corizza@nashultafriskola.se

 

 

 

Senast uppdaterad 2018-01-19