Startsida

 

Höstterminen 2016 startar igen måndagen den 15 augusti, vanlig tid kl. 8.00. Mer information från respektive ansvarig pedagog kommer ut när det närmar sig.

Hela förskolan och fritids håller stängt onsdagen den 10 augusti för gemensam planering!

 

Till hösten kommer det att se ut så här med personalens placering i verksamheten:

Solen: Mia Palmqvist, Elin Johansson och Ingrid Lindell

Eken: Kattis Zetterström, Hiam Shabi, Susanne Andersson (vår nya resurs) samt vikarie för Millan Helgesson (ej klart i skrivande stund)

Femåringarna: Huvudansvarig Sofia Larsson samt Susanne Andersson och Sara Carlén

Förskoleklass: Huvudansvarig Sara Carlén

Åk 1-2: Kaj Eklund (vikarierande klasslärare för Emma Andersson) och Henrik Roos (resurs)

Åk 3-4: Nina Mickelgård och Ariano Fontana (resurs)

Åk 5-6: David Borg (och Eva Gabrielsson på onsdagsförmiddagar då David undervisar andra klasser i Idh)

Slöjd: Ingrid Lindell

Musik: Emma Gustafsson

Speciallärare: Eva Gabrielsson

Fritids: Huvudansvarig Anna Waldenström samt Ariano Fontana och Henrik Roos

Bibliotek: Huvudansvarig Anna Waldenström

Kurator: Lotta Ringkvist

Skolsköterska: Ursula Turtinen

Vaktmästare: Veronica Angelöf

Restaurang Tuppen: Daniel Van Alphen och Johan Jonsson

Rektor och förskolechef: Pernilla Säholm Corizza

Så har nu sommarlovet börjat för alla barn och elever som är lediga över sommaren och vi tackar för ett härligt utvecklande läsår tillsammans med barnen, ungdomarna och er föräldrar!

Förskolan och fritids har öppet som vanligt.

Vår skolavslutning är fredagen den 10 juni i Näshulta kyrka.

Tiderna är desamma som förra året: Eleverna samlas i restaurang Tuppen senast kl. 8.00 där de blir avprickade av ansvarig vuxen.

Flaggtåget avgår så snart som möjligt efter det och vi räknar med att kunna starta i kyrkan kl. 8.30. Inbjudan har gått hem med alla elever.

 

Meddelande gällande elevernas busskort har kommit från Stadsbyggnadsförvaltningen, Trafikavdelningen Eskilstuna kommun:

”På de nuvarande elevkorten står det att de gäller t.o.m. 2016-06-03. Det är feltryckt och elevkorten är programmerade att gälla för resor fram t.o.m. 2016-06-14. Eleven stämplar sitt kort i bussen som vanligt.”

Har ditt barn kvarglömda kläder i backarna eller på krokarna på väggen ovanför backarna, utanför fritids? Då är det dags att ta hand om dem genast!

Alla kvarglömda kläder i backarna utanför fritids växer ständigt och det är ohanterligt för oss i verksamheten. Fredag nästa vecka, vecka 21, tas kläderna bort och lämnas till återvinning/välgörenhet.

Ännu ett mycket bra resultat har nu kommit från kommunens Rona MacDonaldenkäter! Denna gång är resultatet från föräldraenkät gällande förskolan.

Återigen ett mycket glädjande och bekräftande resultat som visar att våra föräldrar över lag har god insyn i vad vi gör och hur vi arbetar i förskolan. Resultatet använder vi nu framöver som ett viktigt verktyg i utvärderings- och analysarbetet i vårt systematiska kvalitetsarbete med målet att bli ännu bättre!

Här länkas du direktvidare till enkätresultatet vi fått:

2016 Föräldraenkät Rona MacDonald Resultat kom i maj

 

Vi välkomnar vår nya medarbetare Susanne Andersson, som arbetar som resurs i förskolan fr.o.m. måndagen den 9 maj!

Vår förskoleresurs Carola Flood återgår till sitt tidigare yrkesområde och avslutar sin tjänst hos oss fredagen den 13 maj. Ny resurs i förskolan är nu Susanne Andersson från Köping.

Ett riktigt bra resultat från Eskilstuna kommuns Rona MacDonaldenkät har nu kommit till oss!

Härligt att vi har ett riktigt bra resultat och att vi ligger mycket bra eller bäst till i de flesta frågor!

Resultatet är ett viktigt underlag för oss som en del i analysen i vårt systematiska kvalitetsarbete.

Gällande vissa enheter och frågor kunde vi tyvärr inte få något resultat processat på grund av för få inskickade enkätsvar. Inför nästa års enkät har vi därför höga förhoppningar och ambitioner och tar sikte på ett högre deltagarantal så att vi får en mer komplett bild av hela verksamheten i denna enkät.

I länken nedan kan du gå raka vägen in och titta på det resultat vi fått till oss.

Resultat Rona MacDonald 2015 åk 2 5 och 8 elevenkat-grundskola-2016-klass_Näshulta friskola – 5

 

Onsdagen den 20 april är det studiedag och därmed ledigt för skoleleverna på Näshulta Friskola

Precis som i de kommunala skolorna i Eskilstuna är det studiedag onsdag den 20 april (vecka 16).

Det är skolbarnen som är lediga, åk F-6. Förskola och fritids håller öppet som vanligt. Ska ditt barn vara ledigt från fritids denna dag ber vi er att snarast möjligt meddela fritidspersonalen.

 

Nya scheman efter påsklovet:

Fr o m vecka 14 (veckan efter påsklovet) sätter den nya timplanen igång. Detta innebär en del förändringar i vår organisation och det praktiska arbetet i verksamheten. Den förändrade organisationen har arbetats fram tillsammans med all personal samt kommunicerats i föräldrarådet.

 • Inga förändringar i barngrupp på Solen eller Eken, förutom på fredagseftermiddagar. (se nästa punkt)
 • Förändringar för femåringsgruppen är att våra femåringar på fredagseftermiddagarna från kl. 12.45 kommer att vara på Solen/Eken, då Sara Carlén tagit över Emma Anderssons uppdrag som arbetslagsledare och därmed kommer att arbeta med det uppdraget efter kl. 12.45 på fredagar.
 • Förändringar för förskoleklass är att de kommer att få hela fritids för sig själva ända fram till kl. 14.00 måndagar – torsdagar. Kl. 12.00 – 14.00 fördelas ansvaret mellan Ingrid Lindell och Anna Waldenström.
 • Förändringar för åk 1-2 är att skoltiden sträcker sig fram till kl.14.00 måndagar – torsdagar. Fritids mån – tor öppnar kl. 14.00 och är då gratis fram tills sena skolbussen går ca kl. 14.50. Har eleven behov av fritidsplats efter kl. 14.50 betalar man avgift som vanligt. Fredagarna är oförändrade! Eleverna slutar tidigt och bussen hem går ca kl. 12.50. Har eleven behov av fritids efter 12.50 betalar man avgift som vanligt.
 • Förändringar åk 3-4 är att åk 3 slutar tidigare än åk 4 endast på måndagar. Övriga dagar slutar alla elever i 3-4 samtidigt och hinner med sena bussen, som avgår ca kl. 14.50.
 • Inga organisatoriska förändringar för åk 5-6, endast schemaförändringar där vissa lektioner har bytt plats.

Utöver ramtiderna kommer en del schemaändringar att ske inom schemats ramtider. En del lektioner kommer att byta plats eller kanske dag, men idrotten blir kvar på onsdagar och slöjden på torsdagar. Nytt schema kommer med veckobrev från respektive klasslärare längre fram.

Aktuell information:

Aktuella sjukdomar:

Det går återigen mycket smittsam magsjuka på förskolan och i skolan.

Även personalen är drabbad, vilket innebär att vi hela tiden flexibelt anpassar vår verksamhet och ser till att verksamheten fungerar på bästa möjliga sätt utifrån dessa förutsättningar. Vi är som vanligt ute mycket och är också extra noga med hygien! Tänk på att hålla syskon som går i förskolan hemma, om syskon i familjen är drabbat av influensa eller magsjuka. På så sätt tar vi hänsyn och hjälps åt att inte utsätta andra för smitta och får bättre förutsättningar att hålla verksamheten igång.

 

Vi välkomnar våra nya medarbetare:

Henrik Roos arbetar som elevassistent i Lövet och på fritids.

Kaj Eklund arbetar i Lövet från och med förra veckan. Kaj kommer att vara Emma Anderssons vikarie under hennes föräldraledighet som startar efter sportlovet, men har startat några veckor innan för en smidig och god överlämning för allas bästa.

På Restaurang Tuppen är nu Daniel van Alphen anställd som kock och arbetar tillsammans med Johan Jonsson.

Vår nya skolsköterska heter Ursula Turtinen.

 

 

Kommunens årliga elev- och vårdnadshavarenkät genomförs nu vecka 2 t o m  vecka 5 hos oss i förskolan, i åk 2 och 5 i verksamheten.

Den årliga enkäten kommer från Rona MacDonald och hela kommunens förskolor och skolor  genomför den i utvalda åldrar.

Era viktiga svar blir sedan underlag för vårt viktiga utvecklingsarbete så glöm ej bort att svara på enkäten. Missivbrev är utskickade vecka 2 till er via mejl där instruktioner och kod finns. Kom ihåg att svara senast 5 februari!

I förskolan är det endast ni vårdnadshavare som svarar digitalt på enkäten hemifrån.

I åk 2 och 5 genomför eleverna elevenkäten digitalt under lektionstid, efter att läraren gått igenom och samtalat med våra elever om frågorna. Ni vårdnadshavare genomför vårdnadshavarenkäten digitalt hemifrån.

 

 

Den 4 – 5 februari har vi i förskolan fått en fantastisk möjlighet att delta i Gothia Fortbildnings utvecklande konferensdagar ”Förskoledagarna 2016” i Stockholm.

Det innebär att all personal som arbetar med barn i förskolan i vår verksamhet kommer att delta och att vi därför behöver använda dessa datum till vårterminens stängdagar för förskolan. Förskolan är alltså stängd dessa två dagar medan skolans verksamheter (F-klass, skola och fritids) är igång som vanligt.

Är du som vårdnadshavare till barn i vår förskola intresserad av att veta lite mer om vad och vilka vi kommer att arbeta med dessa två dagar och lära oss om, kan vi ur programmet t.ex. nämna

 • John Steinberg (fil. dr i pedagogik, föreläsare och författare till 48 böcker och 30 e-böcker) och hans fokus på ”När det fungerar som bäst
 • David Edfelt (leg. psykolog, arbetar med handledning och utbildning och har stor kunskap om barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, inlärningssvårigheter och problemskapande beteende.) och hans fokus på ”Utmaningar i förskolan
 • Christian Eidevald (leg. förskollärare och lektor i barn- och ungdomsvetenskap) och hans fokus på ”Systematiskt kvalitetsarbete i praktiken – Att implementera analys och utvärdering i verksamheten”.
 • Ann-Sofie Eriksson (leg förskollärare, auktoriserad socionom och utbildare i Motiverande samtal – MI, medlem i MINT, Motivational Interviewing Network of Trainers. Hon kommer under våren 2016 ut med boken MI som förhållningssätt i förskolan (Gothia Fortbildning) och hennes fokus på ”MI som förhållningssätt i förskolan
 • Torkild Sköld (har ett tidigare arbetsliv som är fullt med olika ledarroller. Han är utbildad civilekonom, fd reseledare, officer i försvarsmakten, och ledare i IT-branschen. Han har arbetat med och utbildat människor inom ledarskap i cirka 30 år och idag är hans drivkraft glädjen att få hjälpa andra människor att växa.) och hans fokus på ”Bra på att leda mig själv – bra på att leda andra”.

 

 

8 januari är det skolstart igen för alla skolbarn, från förskoleklass upp till och med åk 6.

Skolan startar enligt ordinarie schema, vilket betyder att ALLA skolbarn börjar kl. 8.00 på morgonen.

Förskoleklassens tid (= obligatorisk närvaro) är alla dagar kl. 8.00 – 12.00 inklusive lunch och lunchrast.

Åk 1-6 går enligt ordinarie schema på fredagar och startar därmed kl. 8.00 och slutar 12.40. Skolbussen går som vanligt ca 12.50.

Med detta önskar alla vi på Näshulta Friskola er en riktigt GOD JUL och ETT GOTT NYTT ÅR!

 

Tisdagen 22/12 har vi julavslutning på Näshulta Friskola. Skolan startar igen fredagen den 8/1.

Vi följer i allmänhet kommunens beslut gällande förskola och skola. Det betyder att vi även kommer att följa kommunens beslut gällande vilken dag skolan startar igen i januari. Tidigare information om att skolan startar den 11/1 är således felaktig. Med detta önskar vi alla en God jul och ett Gott nytt år.

Torsdagen den 10 december kl. 18.30 firar vi lucia i Näshulta Friskolas idrottshall.

Jag ser så fram emot att få uppleva detta fina och omtalade luciatåg för första gången! Jag har förstått på er som varit med förr att det är något alldeles extra mysigt.

Inbjudan har gått ut via barngrupper och klasslärare och jag påminner om att ni, när ni anmäler er och berättar hur många ni blir som kommer, uppmärksammar oss på om det finns någon allergi vi kan försöka ta hänsyn till när vi serverar den traditionella gröten, kaffe, thé, saft och pepparkaka.

Jag påminner om era barns vistelsetider under jul- och nyårsperioden som ska lämnas in idag!

Idag är det 1 december och sista dagen för att fylla era barns vistelsetider! Blir det sedan förändringar i era planer meddelar ni snarast möjligt dessa till Solen, Eken eller till fritids.

Efter en otroligt vacker höst går det nu undan och snart nog är det jul! För att kunna planera så bra som möjligt för både barn och personal behöver såväl förskola som fritids få veta ditt/dina barns närvarotider under lovet.

Inom kort sätts närvarolappar upp i förskolan och på fritids. Senast tisdagen den 1 december behöver era vistelsetider vara ifyllda. Skulle det uppstå några förändringar i tiderna ni uppgett, vill vi att ni meddelar berörd personal om detta så snart som möjligt! Jag påminner extra om detta, då vi till höstlovet inte lyckades fullt ut med att få in alla vistelsetider i tid!

Naturligtvis gäller de vanliga reglerna för omsorgsbehov även på loven: är minst en förälder ledig uppfylls inte omsorgsbehovskriterierna, vilket betyder att då är också barnet ledigt. 

Viktig information kopplat till ovanstående:

 • Höstterminens andra och sista stängningsdag för förskola och fritids är den 23 december. Då utvärderar och analyserar vi vårt arbete för att få ett så bra underlag som möjligt för planeringen framåt.
 • Vårterminens första stängningsdag blir den 7 januari. Då tar vi alla våra kloka tankar från utvärdering och analys och omvandlar dessa till kreativ planering framåt för era barns bästa möjliga förutsättningar till utveckling. Förskolan stänger även 4-5/2 under vårterminen för kompetensutveckling.

Kommunen har bytt försäkringsbolag.

Våra barn på Näshulta Friskola ingår i kommunens försäkring för alla skolbarn. Om olyckan är framme – såväl under skoltid som på fritiden – är detta en anmälan som ska göras utöver ditt privata försäkringsbolag. Du kommer direkt in på länken till kommunens information om du klickar på nedanstående länk.

http://eskilstuna.se/sv/Kommun-och-politik/forvaltningar_och_bolag/Forvaltningar/Barn-och-utbildningsforvaltningen/Stodcentrum-for-barn-och-ungdom/Elevhalsa/Forsakringar/

 

 

White Guide Junior – kategorin Sveriges bästa skolrestaurang!

Vi tittar nu stolta på listan över oss som tillhör gräddan av Sveriges skolrestauranger! Där finns vi, på plats nr 25!

Maxpoäng i tävlingen var 90, vinnaren nådde upp i 85 poäng och Näshulta Friskola kan stoltsera med 77 poäng – med andra ord var det jämnt mellan skolrestaurangerna.

Därmed gratulerar vi vår förra kock Johan Rappu, Johan Jonsson, styrelsen (som ger de goda förutsättningarna) och oss själva till den fantastiska placeringen!! Nu siktar vi framåt mot nästa år!

 

Vi passar också på att även gratulera Skiftingehus i Eskilstuna som har Sveriges bästa skolrestaurangskock 2015, Fredrik Jonsson, och Sveriges näst bästa gastronomiska rektor, Beatrice Karjel.

WGJ 2015

 

Vi är bra på att tänka om när förutsättningarna ändras! Välkommen nya Emma!

På förra veckans föräldramöte presenterades Rocco Gustafsson som vår nye musiklärare. I fredags blev hans tjänst på St Eskil oväntat ändrad till heltid, vilket innebar att det blev omöjligt för honom att hinna med oss här. Istället ersattes Rocco av Emma Gustafsson, som arbetat mycket tillsammans med Rocco.

Vi välkomnar därför Emma hit till oss med start idag måndag. Emma är utbildad journalist och har även arbetat många år inom musik, teater och med ungdomar. När hon inte är hos oss, arbetar hon bl.a. som sjukhusclown och hela sommaren har hon arbetat med ungdomskultur på Fristadstorget.

Näshulta Friskola ht 2015: Det är vi som har äran att arbeta med era barn i höst

Solen: Sofia Larsson, Mia Palmqvist, Elin Johansson och Carola Flood (nyanställd).

Eken: Millan Helgesson, Kattis Zetterström och Hiam Shabi

Femåringarna: Anna Waldenström, Sara Carlén och Emma Andersson

F-klass: Sara Carlén

Åk 1-2: Emma Andersson och Ariano Fontana

Åk 3-4: Nina Mickelgård (nyanställd) och Eva Gabrielsson

Åk 5-6: David Borg och Eva Gabrielsson

Slöjd: Ingrid Lindell

Specialpedagogik: Eva Gabrielsson

Fritids: Anna Waldenström, Ariano Fontana och Alexander Öhberg (nyanställd).

Musik: Emma Gustafsson (OBS! Ändring av nyanställd!)

Vaktmästare: Veronica Angelöf

Restaurang Tuppen: Benedita Håkansson (nyanställd kock) och Johan Jonsson

Skolsköterska: Christina Levin Sundqvist

Rektor: Pernilla Säholm Corizza

 

Varmt välkommen tillbaka – eller egentligen framåt – till ett nytt läsår!

Vi startar skolan (F-klass t o m åk 6) med uppropsdag måndagen den 24 augusti kl. 8.00 på skolgården innan alla beger sig till respektive klassrum. (Frukost serveras  kl. 7.30 – 7.55)

Elevernas första dag slutar 10.20 och skolbussen hem går ca 10.30. Fritidsbarnen går direkt till fritids efter uppropsdagens slut.

Fr.o.m. tisdag går sedan skolbussarna hem kl. 12.50 och kl. 14.50.

 

Vi påminner ytterligare en gång alla vårdnadshavare som har elever som nu gått ut åk 3, att barnen därmed slutar på fritids:

Alla barn som önskar erbjuds plats i skolbarnsomsorg, fritidshem. Skolbarnsomsorgen är uppdelad i två kategorier:

 • För barn som är 6-9 år finns fritidshem. (Finns på Näshulta Friskola)
 • För 10-12-åringar finns öppen verksamhet. (Finns inte på Näshulta Friskola)

Detta innebär att ditt barn som nu avslutat åk 3 inte längre har fritidsplats när skolan startar den 24 augusti. Dock har barnet kvar sin plats hela sommarlovet om behov finns. Sista möjliga dag på fritids är fredagen den 21 augusti 2015.

Jag vill också passa på att påminna dig om att det är du som vårdnadshavare som själv kontaktar kommunen om ditt barn har behov av skolskjuts fr o m den 24 augusti!

Välkommen på föräldramöte!

tisdagen den 25 augusti kl. 18.30 – 19.30

Plats: Restaurang Tuppen, där vi alla startar gemensamt.

I restaurangen presenterar vi oss, alla vi som tillsammans startar upp detta nya läsår.  Rektor ger också en kort beskrivning av organisationen för detta läsår, så att ingen ska ha missat det när vi sätter igång. Efter det går du till ditt barns (eller ett av dina barns) hemvist/klassrum, där ditt barns mentor leder föräldramötet vidare en stund och där finns det utrymme att ställa mer individuella frågor.

5-åringsgrupp till hösten:

Vi kommer även att ha ett föräldramöte onsdagen den 19 augusti kl. 18.30, för dig som är vårdnadshavare till barn som till hösten börjar i vår  nya femåringsgrupp. 

Du som är vårdnadshavare till ett barn som ska börja i femåringsgruppen kommer att bli kontaktad och få särskild inbjudan av Anna, Sara och Emma, som är de tre pedagoger som är ansvariga för denna barngrupp.

Varmt välkommen tillbaka – eller egentligen framåt – till ett nytt läsår!

Vi startar skolan (F-klass t o m åk 6) med upprop måndagen den 24 augusti kl. 8.00 i respektive klassrum.

Elevernas första dag slutar 10.20 och skolbussen hem går ca 10.30.

Påminner också om att förskola, skola och fritids är stängda måndagen den 17 augusti.

Omärkta kvarglömda kläder

Vi har en hel del kvarglömda kläder utan namn, som vi samlat i fritidskorridoren vid torkskåpen. Var snäll och se efter om ditt barns kläder finns där att ta hem!

När första skolveckan i höst (vecka 35) har passerat, skickas kläderna antingen iväg till hjälporganisation eller används utifrån behov i verksamheten.

Stängningsdag måndagen den 17 augusti

Måndagen den 17 augusti samlas all personal som arbetar på Näshulta Friskola  för gemensam kompetensutvecklingsdag. Vi välkomnar då fyra nya medarbetare i vårt gäng och arbetar kring olika delar som framkommit i vårt systematiska kvalitetsarbete. Det innebär att förskolans båda avdelningar och fritidshemmet på skolan är stängda den dagen. Tisdagen den 18 augusti öppnar verksamheten återigen som vanligt.

 

Information om förändrad organisation inför läsåret 2015/2016

Under våren har vi tillsammans arbetat fram en ny organisation utifrån de utvärderingar som gjorts, utifrån elevers reflektioner samt för att närma oss förutsättningar som lyfts fram som framgångsfaktorer i forskningen gällande skolan. Här kommer en kortfattad beskrivning del för del i verksamheten:

Solen:

Ingen förändring i tänket gällande barngruppen. Mia, Sofia och Elin är kvar som personal och arbetar med barnen som är ca 1-3 år, men vi välkomnar ytterligare en resurs inom förskolan som vi anställt utifrån särskilda behov. Carola Flood börjar arbeta hos oss på måndag den 10 augusti och vi hälsar henne varmt välkommen!

Eken:

Kattis, Millan och Hiam arbetar med barnen som är ca 3-4 år. Förändringen i tänket gällande barngruppen är att vi lyfter ur femåringarna till en egen liten grupp, för att kunna arbeta pedagogiskt mer riktad mot våra ”stora” förskolebarn. All lämning och hämtning sker som tidigare på Eken (om det inte är tidig lämning eller sen hämtning då detta som tidigare sker på Solen). Anna Waldenström arbetar med barnen alla förmiddagar i veckan med riktade pedagogiska aktiviteter på barnens nivå. Hon äter frukost och lunch med barnen. Fyra eftermiddagar arbetar Sara Carlén (som på förmiddagarna är ansvarig för F-klass) pedagogiskt med barnen och en dag i veckan arbetar Emma Andersson (mentor i klass 1-2 Lövet) pedagogiskt med barnen. Anna, Sara och Emma planerar för fullt för att allt ska bli systematiskt och tryggt för barnen och de arbetar fram aktiviteter som ska få barnen att växa och bli förberedda inför nästa läsår 2016/2017, då de kommer vidare upp i F-klass. Det här ska bli riktigt roligt och spännande att pröva på och vi har under våren blivit inspirerade av vårt studiebesök  på Mimerskolan i Norrtälje, där de lyft ur sina femåringar ur barngruppen och på så sätt låtit dem växa lite till. Femåringarna kommer att hålla till i det första fritidsrummet.

Förskoleklass Äpplet:

Sara Carlén arbetar även kommande läsår med F-klassen. Förändringen är att F-klassen inte längre innehåller några femåringar, utan istället kommer att arbeta mer tillsammans klass 1-2 för att våra sexåringar ska få möjlighet att växa och förberedas bättre inför skolstarten nästa läsår 2016/2017.  F-klassen kommer att behålla sitt rum, men även ha ett stående bord i 1-2:ans klassrum.

Klass 1-2 Lövet:

Emma Andersson är mentor/klasslärare. Förändringen är att vi gått från att vara en 1-3 organisatoriskt till att vara en 1-2:a (med mer systematiskt samarbete med F-klass). 1-2:an håller till i det klassrum där åk 1 hållit till under läsåret som gått.

Klass 3-4:

Namnet på denna elevgrupp kommer eleverna att bestämma tillsammans med sin nya mentor/klasslärare. Rekrytering pågår och vi meddelar vidare inför terminsstart. Förändringen är att det nu är en 3-4:a istället för en 1-3:a och en 4-6:a. Klass 3-4 kommer att hålla till i samma klassrum där dessa elever hållit till under läsåret som gått.

Klass 5-6 Kugghjulet:

Förändringen är att det nu är en 5-6:a istället för en 4-6:a. Kugghjulet kommer att hålla till i samma klassrum där dessa elever hållit till under läsåret som gått. Rekrytering av mentor/klasslärare pågår och vi meddelar vidare inför terminsstart.

Praktisk-estetiska ämnen:

Ingrid Lindell fortsätter att undervisa i slöjd, Eva Gabrielsson fortsätter att undervisa i Hkk och David Borg fortsätter att undervisa i Idh. I musik vet vi ännu inte vem som kommer att undervisa.

Restaurang Tuppen:

Vi har anställt en ny kock/kökschef som heter Benedita Håkansson, som börjar hos oss den 17 augusti och vi hälsar även henne varmt välkommen. Johan Jonsson fortsätter som vanligt.

 

En påminnelse till alla vårdnadshavare som har elever som nu gått ut åk 3:

Alla barn som önskar erbjuds plats i skolbarnsomsorg, fritidshem. Skolbarnsomsorgen är uppdelad i två kategorier:

 • För barn som är 6-9 år finns fritidshem. (Finns på Näshulta Friskola)
 • För 10-12-åringar finns öppen verksamhet. (Finns inte på Näshulta Friskola)

Detta innebär att ditt barn som nu avslutat åk 3 inte längre har fritidsplats när skolan startar den 24 augusti. Dock har barnet kvar sin plats hela sommarlovet om behov finns. Sista möjliga dag på fritids är fredagen den 21 augusti.

Jag vill också passa på att påminna dig om att det är du som vårdnadshavare som själv kontaktar kommunen om ditt barn har behov av skolskjuts fr o m den 24 augusti!

 

Läsårstider 2015-2016

Höstterminen år 2015 börjar 24 augusti och slutar 22 december för alla.
Vårterminen år 2016 börjar 8 januari och slutar 10 juni.

Lov läsåret 2015-2016

Stängningsdag förskola och fritidshem 17 augusti.

Höstlov år 2015 är vecka 44, 26 oktober till 30 oktober
Vinterlov år 2016 är vecka 8, 22 februari till 26 februari
Påsklov år 2016 är vecka 13, 29 mars till 1 april
Lovdag år 2016 den 6 maj (i samband med Kristi Himmelsfärds dag)

Utöver detta är röda dagar i almanackan stängda dagar i skolan

Pernilla Säholm Corizza
016-541 23 06

pernilla.corizza@nashultafriskola.se

Läsårstider 2014-2015

Läsårstider 2015 2016

Senast uppdaterad 2016-06-23