Startsida

 

Viktig information inför vecka 44 gällande ordinarie personal på plats

Under vecka 44 kommer fritids, förskolan och skolan ha varsin kompetensutvecklingsdag.

Vi håller fritids och förskolan öppen som vanligt dessa dagar när personalen arbetar med kompetensutveckling. Det finns på respektive del av verksamheten ingen ordinarie personal berörd dag utan vi täcker upp med annan personal från andra delar av verksamheten samt tar in vikarier utifrån.

Måndag vecka 44: fritids har kompetensutvecklingsdag

Tisdag vecka 44: hela förskolan har kompetensutvecklingsdag

Onsdag vecka 44: skolan inklusive förskoleklass har kompetensutvecklingsdag

 

 

Information till dig som har barn som till hösten 2018 börjar förskoleklass:

I dagarna skickas information ut från kommunen om förskoleklass inför hösten 2018. Per automatik placerar kommunen ditt barn i kommunal förskoleklass. För att ansöka om plats i förskoleklass på Näshulta Friskola lämnar vårdnadshavare in en ansökan till oss i  den vita postlådan utanför rektorsexpeditionen. Båda vårdnadshavarna  (om ni är två) skriver under ansökan och besked om plats ges under vårterminen 2018.

Observera att vårdnadshavare aktivt måste gå in på kommunens hemsida och välja bort den automatiska förskoleplatsen på närmaste kommunala skola för att kunna placeras hos oss.

Länk till ansökningsblankett Förskoleklass 2018:

Ansökan till förskoleklass 2018

 

 

Vi påminner om vår gemensamma omsorg om att förhindra smitta av magsjuka

Vi har ännu inte lyckats bli av med magsjukesmittan som går hos oss. Senaste fallen var under vecka 44.

Vi påminner därför om att vid varje symptom på något som skulle kunna vara magsjuka (ont i magen, lös i magen, kräkningar, diarré mm) agera och omedelbart ta de åtgärder som gäller vid magsjuka. Barnet/eleven ska vara friskt i 48 timmar innan återgång till förskola, skola och fritids och orka med de aktiviteter som en vanlig dag i verksamheten innehåller.

Gällande syskon håller vi även friska syskon som går i förskolan och till och med upp till förskoleklass hemma dessa 48 timmar. Syskon som är skolbarn från och med åk 1 till och med åk 6 har skolplikt och vi kan inte kräva att de ska stanna hemma enligt 48-timmarsregeln, men vi vädjar till er föräldrar om klok omsorg om alla barn, elever och vuxna i verksamheten så vi får goda förutsättningar att hålla oss friska.

 

 

 

Information gällande fredagsbussen hem för skoleleverna:

Tills vi får något annat besked kommer skolbussen att gå kl. 13.30 på fredagar.

 

 

 

Kom ihåg att våra backar med kvarglömda kläder i fritidskorridoren töms första fredagen i varje månad och skänks till välgörande ändamål.

 De kläder som glöms kvar på andra platser i verksamheten, t.ex. utanför restaurang Tuppen, flyttas löpande till backarna i fritidskorridoren.

 

 

 

 

Kommande stängningsdagar i samband med terminsslut ht 2017 och terminsstart vt 2018

Ht 2017:

Torsdagen den 21 december. (Julavslutningen är onsdagen den 20 december.)

 

Vt 2018:

Måndagen den 8 januari. (Vårterminen startar tisdagen den 9 januari.)

Måndagen den 18 juni (Skolavslutning är fredagen den 15 juni)

Ytterligare en stängdag för kompetensutveckling kommer att genomföras under vårterminen. Datum är ej satt ännu.

 

 

 

Stort tack för god uppslutning och härligt engagemang under temakvällen om lågaffektivt bemötande!

Här hittar du Lotta Curbos powerpoint:

Presentation Lotta Curbo hos Pernilla

 

 

 

Kommunen har bytt försäkringsbolag

Våra barn på Näshulta Friskola ingår i kommunens försäkring för alla skolbarn. Om olyckan är framme – såväl under skoltid som på fritiden – är detta en anmälan som ska göras utöver ditt privata försäkringsbolag. Du kommer direkt in på länken till kommunens information om du klickar på nedanstående länk.

http://eskilstuna.se/sv/Kommun-och-politik/forvaltningar_och_bolag/Forvaltningar/Barn-och-utbildningsforvaltningen/Stodcentrum-for-barn-och-ungdom/Elevhalsa/Forsakringar/

 

 

 

 

Pernilla Säholm Corizza
016-541 23 06

pernilla.corizza@nashultafriskola.se

 

 

 

Senast uppdaterad 2017-11-02