Startsida

 

Det är hög tid att kicka igång årets föräldraråd!

Varmt välkomna, alla läsårets föräldrarepresentanter, till höstens första föräldraråd onsdagen den 19 oktober! (vecka 42)

Vi träffas i ett av klassrummen på skolbyggnadens övervåning kl. 18.30 – 19.30.

Det skulle vara mycket bra om alla våra olika barn- och elevgrupper kunde finnas representerade i föräldrarådet. Fortfarande längtar jag efter intresse från föräldrar som kan representera femåringarna och årskurs 5.

 

Måndag vecka 44 kommer hela verksamheten vara stängd

Måndagen vecka 44 ska all personal i förskolan, i skolan och på fritids ägna sig åt fortbildning hela dagen och då är alla enheter stängda.

 

Fotografering i verksamheten torsdagen den 15 september

Då vi förra läsåret beslutade att gå ifrån de traditionella fotoföretagen, har vi detta läsår anlitat fotograf Michael Lander.

Michael Lander kommer enbart att ta gruppbilder på barnen för användning i verksamheten. Förskolan fotas under förmiddagen och skolan fotas under eftermiddagen. Det innebär att det här i skolan inte tas några individuella porträtt eller syskonbilder. Vi kommer heller inte att skapa någon fotokatalog.

De gruppbilder som kommer att tas i förskolan är Solen, Eken och Gröna äpplet (våra femåringar).

De gruppbilder som kommer att tas i skolan är Röda äpplet (vår förskoleklass), Lövet (åk 1-2), Länken (åk 3-4), Kugghjulet (åk 5-6) samt Elevrådet.

 

 

 Viktig information till dig som inte hade möjlighet att vara med på föräldramötet 15/8 2016

 • Presentation av alla oss som arbetar med era barn i verksamheten.
 • Ekonomiansvarig berättade kort om sin funktion och meddelade att det inom kort kommer att finnas en kontaktväg för ekonomifrågor på vår hemsida.
 • Vi bygger skolbibliotek under hösten i gamla personalrummet i skolbyggnaden.
 • Allt privat som tas med till verksamheten på egen risk och ersätts inte vid förlust. (kläder, smycken, mobil, gosedjur, leksaker mm)
 • Vi behöver er föräldrars hjälp för att förbättra förutsättningarna för sommarverksamheten gällande verksamheten på plats samt personalens semestermöjligheter!
  • Stor skillnad i antal barn med anmält behov av plats jämfört med antal barn som faktiskt kom.
  • = stora personalkostnader och vikariekostnader som vi hade behövt till att utveckla era barns lärandemiljöer på olika sätt.
  • = höja personalens förutsättningar kring semesterpusslet.
 • Vår anmälningsplikt – detta behöver alla veta om:
  • Det finns inget rum för övervägande hos den som är anmälningsskyldig (= alla vi som arbetar i verksamheten)
  • Anmälningsskyldigheten inträder redan vid misstanke om att barn far illa.
 • Skolplikten – detta behöver alla veta om:
  • Skolplikten börjar från åk 1 och innebär att eleven ska delta i den verksamhet som anordnas av skolan, om eleven inte har ett giltigt skäl att utebli. Ett giltigt skäl ska ha kommunicerats i förväg. (Ledighet måste man ansöka om hos rektor, som beslutar om ledigheten.)
  • Att uppfylla skolplikten är reglerat i Skollag (2010:800) 7 kap 20§ samt i Föräldrabalken 6 kap 2§.
  • Frivilliga skolformer, såsom Förskoleklass och gymnasieskola, har du rätt att själv göra ett aktivt val om deltagande eller inte. Har du genom ett aktivt valt att barnet ska delta, förväntas barnet närvara den angivna tiden för verksamheten. Förskoleklassen ska omfatta minst 525 timmar under ett läsår.
  • Om skolplikten inte uppfylls enligt reglerna vid upprepat antal gånger, är vi skyldiga att anmäla vår oro kring den ogiltiga frånvaron till Socialtjänsten.

 

Välkomna till höstterminens föräldramöte!

Måndagen den 15/8 startar äntligen höstterminen igen, och samma kväll bjuder vi in Er föräldrar till höstens föräldramöte.

Vi startar gemensamt i matsalen kl. 18.30 där vi pedagoger presenterar oss, och ni får möjlighet att se hela vår organisation. Sedan går vi vidare till respektive avdelning/klassrum för ett kortare möte med just era barns lärare och pedagoger. Där får ni möjlighet att ställa frågor om det som rör just den verksamheten.

Vi avslutar kl 19.30.

Varmt välkomna önskar all personal vid Näshulta Förskola och Näshulta Friskola

 

Till hösten 2016 kommer det att se ut så här med personalens placering i verksamheten:

Solen: Mia Palmqvist, Elin Johansson och Ingrid Lindell

Eken: Kattis Zetterström, Hiam Shabi, Susanne Andersson (vår nya resurs) samt Agneta Aldenfors, som blir vår vikarie för Millan Helgesson

Femåringarna: Huvudansvarig Sofia Larsson samt Susanne Andersson och Sara Carlén

Förskoleklass: Huvudansvarig Sara Carlén

Åk 1-2: Kaj Eklund (vikarierande klasslärare för Emma Andersson) och Henrik Roos (resurs)

Åk 3-4: Nina Mickelgård och Ariano Fontana (resurs)

Åk 5-6: David Borg (och Eva Gabrielsson på onsdagsförmiddagar då David undervisar andra klasser i Idh)

Slöjd: Ingrid Lindell

Musik: Emma Gustafsson

Speciallärare: Eva Gabrielsson

Fritids: Huvudansvarig Anna Waldenström samt Ariano Fontana och Henrik Roos

Bibliotek: Huvudansvarig Anna Waldenström

Kurator: Lotta Ringkvist

Skolsköterska: Ursula Turtinen

Vaktmästare: Veronica Angelöf

Restaurang Tuppen: Daniel Van Alphen och Johan Jonsson

Rektor och förskolechef: Pernilla Säholm Corizza

 

 

Meddelande gällande elevernas busskort har kommit från Stadsbyggnadsförvaltningen, Trafikavdelningen Eskilstuna kommun:

”På de nuvarande elevkorten står det att de gäller t.o.m. 2016-06-03. Det är feltryckt och elevkorten är programmerade att gälla för resor fram t.o.m. 2016-06-14. Eleven stämplar sitt kort i bussen som vanligt.”

 

Ännu ett mycket bra resultat har nu kommit från kommunens Rona MacDonaldenkäter! Denna gång är resultatet från föräldraenkät gällande förskolan.

Återigen ett mycket glädjande och bekräftande resultat som visar att våra föräldrar över lag har god insyn i vad vi gör och hur vi arbetar i förskolan. Resultatet använder vi nu framöver som ett viktigt verktyg i utvärderings- och analysarbetet i vårt systematiska kvalitetsarbete med målet att bli ännu bättre!

Här länkas du direktvidare till enkätresultatet vi fått:

2016 Föräldraenkät Rona MacDonald Resultat kom i maj

 

 

Ett riktigt bra resultat från Eskilstuna kommuns Rona MacDonaldenkät har nu kommit till oss!

Härligt att vi har ett riktigt bra resultat och att vi ligger mycket bra eller bäst till i de flesta frågor!

Resultatet är ett viktigt underlag för oss som en del i analysen i vårt systematiska kvalitetsarbete.

Gällande vissa enheter och frågor kunde vi tyvärr inte få något resultat processat på grund av för få inskickade enkätsvar. Inför nästa års enkät har vi därför höga förhoppningar och ambitioner och tar sikte på ett högre deltagarantal så att vi får en mer komplett bild av hela verksamheten i denna enkät.

I länken nedan kan du gå raka vägen in och titta på det resultat vi fått till oss.

Resultat Rona MacDonald 2015 åk 2 5 och 8 elevenkat-grundskola-2016-klass_Näshulta friskola – 5

 

Kommunen har bytt försäkringsbolag

Våra barn på Näshulta Friskola ingår i kommunens försäkring för alla skolbarn. Om olyckan är framme – såväl under skoltid som på fritiden – är detta en anmälan som ska göras utöver ditt privata försäkringsbolag. Du kommer direkt in på länken till kommunens information om du klickar på nedanstående länk.

http://eskilstuna.se/sv/Kommun-och-politik/forvaltningar_och_bolag/Forvaltningar/Barn-och-utbildningsforvaltningen/Stodcentrum-for-barn-och-ungdom/Elevhalsa/Forsakringar/

 

 

 

 

Pernilla Säholm Corizza
016-541 23 06

pernilla.corizza@nashultafriskola.se

Läsårstider 2014-2015

Läsårstider 2015 2016

 

Senast uppdaterad 2016-09-28