Kurator

 

Sofia Aveman är kurator på Näshulta friskola. Sofia finns på Näshulta Friskola tisdagar.

Kuratorns funktion:

När eleven behöver stöd och hjälp går det bra att vända sig till kuratorn på skolan. Stöd och hjälp kan betyda och innefatta olika saker utifrån aktuell situation. En fungerande skolgång förutsätter en fungerande vardag men ibland kör det ihop sig och situationen blir ohållbar. Det blir svårt att orka med att prestera i skolan eller så har familjens sociala situation tagit för stort utrymme i elevens liv och hindrar möjligheterna till en främjande hälsa hos den enskilda eleven. En ohållbar situation kan leda till att livet känns meningslöst. Kanske fungerar inte kamratrelationer eller så trivs man inte i skolan.  Kuratorn och eleven kommer gemensamt fram till i samtalet om hur situationen kan förbättras. Elevhälsan konsulteras vid behov.

KURATORS UPPGIFTER INNEFATTAR;

– Tidsbegränsad öppen mottagning för samtal direkt med elever.

– Psykosocial kompetens i elevvårdsarbetet gällande individ-, grupp- och organisationsnivå.

– Bokade möten via uppdrag med elever enskilt eller tillsammans med föräldrar.

– Genomför gruppsamtal.

– Ingår i skolans trygghetsgrupp och bidrar med kompetens i kränkningsärenden.

– Ingår i skolans krisgrupp.

– Kurator är en samarbetslänk till verksamheter utanför skolan såsom socialtjänsten, BUP och andra myndigheter som har barn och ungdomar som målgrupp.

Senast uppdaterad 2019-02-06