Skolsköterskan

 

Vår nya skolsköterska heter Christina Riddebäck.

Skolsköterskans viktigaste uppgift är förebyggande hälsovård. Detta innebär att utifrån elevens hälsa och förutsättningar utgå från att stärka eleven till att nå bästa möjliga måluppfyllelse i skolarbetet.

Skolsköterskan uppmuntrar till:

  • att hålla det friska friskt
  • att lära eleven att ta kontroll över den egna hälsan och förstå sambandet mellan livsstil och hälsa
  • att stärka elevens självkänsla och stimulera till att göra egna medvetna val

Du som vårdnadshavare är välkommen att höra av dig och få råd och stöd i frågor som gäller ditt barns utveckling och hälsa.

Skolsköterskans e-postadress:

christina.Riddeback@nashultafriskola.se

 

 

Senast uppdaterad 2019-08-22