Gröna Äpplet

 

Välkommen till Gröna Äpplet!

 

Gröna Äpplet består under höstterminen av 7 förskolebarn. Vi har valt att lyfta fram de äldsta förskolebarnen i en egen grupp, där de har möjlighet till lek och lärande på sin egen nivå. Ansvariga pedagoger är Hiam Shabi och Kamar Mardiny.

Gröna Äpplets verksamhet varierar mellan planerade aktiviteter och fri lek. Vi arbetar mycket med lekens betydelse, och att utveckla barnens sociala sidor. Vi låter barnens glädje och nyfikenhet ha en betydande roll i vår planering av innehållet i verksamheten.

Välkomna in till oss!

Barn och hund

Senast uppdaterad 2019-06-24