Gröna Äpplet

 

Välkommen till Gröna Äpplet!

Gröna Äpplet består under vårterminen av 14 förskolebarn. Vi har valt att lyfta fram de äldsta förskolebarnen i en egen grupp, där de har möjlighet till lek och lärande på sin egen nivå. Ansvariga pedagoger är Sofia Larsson och Susanne Andersson. Sedan februari 2017 är Sofia föräldraledig och då har Åsa Döckner tillkommit.

Gröna Äpplets verksamhet varierar mellan planerade aktiviteter och fri lek. Vi arbetar mycket med lekens betydelse, och att utveckla barnens sociala sidor. Vi låter barnens glädje och nyfikenhet ha en betydande roll i vår planering av innehållet i verksamheten.

Efter barnens önskemål och intressen arbetar vi med och experimenterar kring olika områden i vårt ”Nyfiken på-tema”.

Välkomna in till oss!

Senast uppdaterad 2018-02-22