Solen

 

Välkommen till avdelning Solen!

Här finns en härlig barngrupp som är mellan 1-3 år och vi som arbetar här heter Åsa Döckner, Sara Carlén och Ingrid Lindell.
Elin Johansson är just nu föräldraledig.

Vi ger en trygg och positiv start i mötet med förskolan och det livslånga lärandet. Barnen får utrymme att utvecklas i sin egen takt. Vi lär oss av och tillsammans med varandra.

Med grunden i Lpfö 18 arbetar vi med ett lågaffektivt bemötande och ett dynamiskt mindset
– vi ser möjligheter istället för hinder. Alla kan utvecklas med rätt redskap och positivt bemötande.

Vi använder Solengården, Näshultagården, Ekbacken, skogen och sjön som en del av vår lärmiljö. Inomhus har vi stora lokaler där vi kontinuerligt skapar de bästa förutsättningar för att följa barnens nyfikenhet, intressen och utveckling.

Vi arbetar ämnesövergripande med vårt tema Vatten under läsåret 2019/2020.

Gå gärna in på vår blogg för att ta del av vår verksamhet.

Välkommen till oss!

Vi tar emot ansökningar kontinuerligt.

Senast uppdaterad 2019-06-24