Fritids

 

Varmt välkommen till fritidshemmet Hjärtat!

Vi som arbetar på fritidshemmet heter Anna, Ariano, Henrik och Rebecca.
Öppning och stängning sker innan kl. 7.00 och efter kl. 17.00 i samarbete med förskolan och då på förskoleavdelningen solen.

Fritidshemmet har precis som skolan läroplanen som styrdokument. Men vi är ett komplement till skolan och lägger därför tyngdpunkten på olika områden för att utveckla barnet under hela dagen.

Fritidshemmet
Skolan
Social kompetens
Svenska
Identitetsutveckling
Matematik
Känslomässig utveckling
NO/SO
Idrott
Idrott

På fritidshemmet betonar vi vikten av fri lek men erbjuder även planerade aktiviteter under veckan. Fritidshemmet och skolan strävar efter att samverka kring teman av olika slag. Vi har planerade aktiviteter varje dag men barnen ges också möjlighet att påverka aktiviteterna utifrån deras egna intressen.

Fasta aktiviteter under veckan:
Måndagar: Idrott/gymnastik i idrottshallen
Tisdagar: Lekar/ bollspel i idrottshallen
Onsdagar: Skapandeaktiviteter i skaparrummet/utevistelse
Torsdagar: Skapandeaktiviteter i skaparrummet/utevistelse
Fredagar: Utedag vi går till skogen eller sjön och lagar vårt egna mellanmål. Berättar dramatiserade sagor, täljer, bygger kojor m.m.

Vid frågor om fritidshemmet kontakta oss på 073-6406172

Välkomna till oss!

Övrig information

Fritidshemmet på Näshulta friskola är för barn från och med sommaren barnet fyller 6 år, till och med vårterminen det år barnet fyller 10 år.
Det finns möjlighet att ansöka om förlängd vistelsetid. Ansökan skickas till rektor.

Inför skolloven kommer en förfrågan ang. närvaro. Vi är då på fritidshemmet och har öppet kl. 7-17.

Senast uppdaterad 2020-01-08