Föräldrarådet

 

Föräldraråd 2018

Bland de bifogade länkarna nedan hittar du den powerpoint som fungerar som minnesanteckningar för vårt sista föräldraråd 2018-05-02. Inga andra synpunkter hade kommit till våra representanter inför föräldrarådet så vi fokuserade på planen gällande organisationen läsår 2018/2019.

Solen Victoria Duhan

Eken Maria Pettersson

Gröna Äpplet Caroline Wahlgren

Röda Äpplet Helena Janeling

Åk 1 Annelie Bosdotter

Åk 2 Anna-Karin Lord

Åk 3 Emma Bergman

Åk 4 Malin Krushberg

Åk 5 Michael Carlén

Åk 6

 

Vad är ett föräldraråd?

Ett föräldraråd består av valda föräldrar med barn i verksamheten. Valet sker i början av varje läsår och man väljs för ett läsår i taget. Föräldrarådet kan också vara öppet för de föräldrar som önskar delta, detta bestämmer skolan/förskolan.

Ett föräldraråd är rådgivande (inte beslutande) och arbetar för ett meningsfullt och utvecklande samarbete mellan förskola/skola och hemmet.

Rektor leder föräldrarådet, skickar kallelse inför ett möte, normalt två tillfällen kvällstid per termin, och för skriftliga minnesanteckningar.

Vilken uppgift har då en förälder i ett föräldraråd? Det finns inget krav på för- och efterarbete eller särskilda kunskaper för att bli vald, då föräldrarådet främst är ett informations- och diskussionsforum. Här kan ett allmänt intresse för förskola och/eller skola räcka. På ett föräldraråd informerar rektor om den pedagogiska verksamheten och eventuella stundande förändringar, föräldrar framför och diskuterar olika förslag, ställer konkreta frågor och kommer med råd till gagn för verksamheten.

Det har känts bra med kontinuerlig kontakt med representanterna i rådet och vi fortsätter på samma sätt nästa läsår. En föräldrarepresentant kommer att väljas för varje årskurs.

Föräldraråd vecka 18

Välkommen till föräldraråd 2018 (2018-03-15)

Föräldraråd 2017-05-02

föräldraråd 20161206

foraldrarad-19-oktober-2016-minnesanteckningar-till-var-hemsida

Föräldraråd-2-vt-2016

Minnesanteckningarnashultafriskola.se/

Föräldraråd mars 2015 minnesanteckningar

foraldrarad-19-oktober-2016-minnesanteckningar-till-var-hemsida

Föräldrarådet v 7

Senast uppdaterad 2018-11-15