Historik

 

Hur det hela började

Under hösten 2010 kom signaler från Eskilstuna kommun om att ett antal landsbygdsskolors framtid var oviss på grund av nya krav på lärarlegitimationer och vikande elevunderlag. En snabb analys från Näshulta Framtid gav vid handen att Näshultaskolan var den skola som hade sämst förutsättningar att få fortsätta.

Efter ett antal möten med Näshultaborna beslutades i januari 2011 att inte längre kämpa för att bibehålla den kommunala skolan utan istället söka Skolinspektionens tillstånd att starta friskola. Ansökan skulle vara inne senast den 31 januari för att tillstånd att starta från hösten 2012 skulle kunna beviljas. Klockan 23:55 den 31 januari tryckte Niklas Angelöf ordf i föreningen Näshulta framtid på sändknappen på webansökan. Då vår ansökningstid var extremt kort var vi väl medvetna om att stora brister fanns i vår ansökan.

På Näshulta Framtids årsmöte i mars togs ett enhälligt beslut om att införliva utbildningsverksamhet i föreningens stadgar. Därefter kunde vår ansökan kompletteras med föreningens stadgar som stämde överens med Skolinspektionens krav.

Den 24 maj kom en begäran om kompletteringar från Skolinspektionen. Delvis berodde kompletteringarna på brister i vår ansökan och delvis på nya direktiv som Skolinspektionen erhållit från Utbildningsdepartementet. Kompletteringarna skulle vara inne senast den 7 juni vilket återigen gav oss snäva tidsramar.

På grund av att Skolinspektionen fått in ett större antal ansökningar än förväntat kunde inte sista beslutsdatum 1 oktober hållas. Den 4 oktober fick vi besked om att man granskade vår ansökan och att tiden förlängts oktober ut. Den 2 november kom ytterligare en begäran om kompletteringar. Nu på en nivå som förutsatte att vi hade svar på frågor som rektor och personalen ska ansvara för. Av den anledningen försökte vi svara på ett sådant sätt att vi inte inskränker den framtida rektorn och personalens handlingsutrymme.

Den 28 november 2011 kom beskedet.

Skolinspektionen godkänner Näshulta Framtid som huvudman för Näshulta friskola!

Pressmeddelande skickades ut till alla lokala medier, alla som gjort intresseanmälan, alla medlemmar i Facebookgruppen ”Stå upp för Näshulta”.

Klockan 19 startade festen vid Näshultaskolan med korvgrillning och Pommac. Närmare 70 personer i åldrarna 1,5 månader till 75 år deltog i firandet.

Senast uppdaterad 2018-02-19