Profil

 

Natur

Näshulta Friskola använder sig av närmiljön och skolområdet vilket ger eleverna möjlighet att utöka sina kunskaper om vår natur och hur vi brukar den. Skolan använder sig dagligen av omgivningarna för att på ett varierat, men strukturerat sätt så att eleverna stimuleras till ett rikt utomhusliv. Till exempel kan eleverna på vinterhalvåret åka skridskor, skidor i elbelyst skidspår, åka pulka och på sommaren använda sjön både för bad naturligtvis men även för vattenlekar.

Hälsa

Hand i hand med natur går profilområdet hälsa. Sporthallen, fotbollsplanen och utemiljön runt skolan ger goda förutsättningar för lek och fysisk aktivitet. Forskning har påvisat att handlingsburen utomhuspedagogik på ett bättre sätt tillvaratar elevernas olika lärstilar.
Skolan använder i stor utsträckning närproducerade, ekologiska råvaror. Eleverna får under sin utbildning vara delaktiga i många av de processer som förekommer ”från frö till kompost”.

Entreprenörskap

Entreprenörskap i grundskolan handlar om att ta fram och utveckla elevers inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende redan från tidiga åldrar så att de vågar ta sig för och tro på sina egna idéer. Skolans ansvar är att stödja eleverna i att se möjligheter och utveckla nya idéer samt lösa problem. Skolan verkar för ett gott samarbete med lokala entreprenörer och föreningar.

 

Vision

Näshulta Friskola ska leda utvecklingen för friskolor på landsbygden.

Vi strävar efter att ligga i framkant vad gäller kompetens, pedagogik och skolresultat. Vi vill vara en inspirationskälla och förebild för andra friskolor med liknande förutsättningar.​ Vi är nytänkande och tar gärna till oss ny pedagogik och nya arbetssätt för att utvecklas.

 

Värdegrund

Vi är den ”lilla skolan med det stora hjärtat” genom våra värdeord:

Trygghet. Genom tydlighet och ordning skapas trygghet och harmoni. Vi vill att skolan ska ha en trygg miljö där alla vill finna nya lösningar, vågar pröva nya saker och har viljan att göra sitt bästa. När vi känner oss trygga ökar vår förmåga att prata med varandra och att lära.

Engagemang. Engagemang betyder för oss motivation och glädje inför det vi tar oss an. Vi är övertygade om att det ger oss energi, både som individer och grupp, att bidra med glädje och inspiration i alla våra möten.

Gemenskap. Vi lär oss i samarbete med andra. När vi utför något tillsammans med andra, i ett tillstånd av trygghet och engagemang så stärker vi samhörighet och gemenskap.

 

Senast uppdaterad 2019-01-14