Rektor/förskolechef

 

Näshulta 2018-06-21

 

Stort tack!

Efter tre och ett halvt år, med äran att få leda arbetet och utvecklingen på Näshulta Friskola, tackar jag nu för mig. Det har varit en härlig tid här i Näshulta och jag har verkligen stormtrivts med barnen, eleverna, alla medarbetare, styrelsen, tisdagsgruppen, föräldrarådet och med alla er vuxna som på olika sätt har stöttat verksamheten och med alla er som har en koppling på något sätt till verksamheten.

Som jag sade i mitt avslutningstal i kyrkan i fredags, finns det en unik fantastisk entreprenörsanda här i bygden som är otroligt betydelsefull för skolans alla verksamheter och det har varit en ynnest att få ta del av och få vara en del av den! Jag önskar av hela mitt hjärta att skolans verksamheter får fortsätta detta viktiga samarbete även framöver.

Den här sista veckan som nu gått, har jag och alla medarbetare under olika dagar arbetat vidare med utvärderingar av det läsår som gått, vilket är en del av vårt systematiska kvalitetsarbete. Detta för att hela tiden vara medvetna om vad vi gör, hur vi gör och vad som fungerar bra och vad vi behöver utveckla och förändra. Allt för att era barn ska ha den bästa möjliga verksamheten där pedagogiken är medveten och bygger på vetenskaplig grund.

Vår ambition är alltid satt högt. Vi och ni ska kunna lita på att de metoder och den pedagogik vi använder och det förhållningssätt vi har, bygger på forskning som visar att det är framgångsrika långsiktiga arbetssätt. Det betyder inte alltid att vi hinner skörda frukten av vårt arbete nu, men vårt arbete är ju inte för nu utan vi arbetar för att era barn utifrån sina individuella förutsättningar ska utvecklas så långt de bara kan med sikte på ett gott liv. Vi ska se till att barnen bygger nya neuroner i sina hjärnor när de prövar sig fram. Vi ska se till att era barn får utvecklas i ett förhållningssätt där de klarar att ta till sig utmaningar, att de lär sig att hålla ut när de möter motgångar, att de ser ansträngning som en naturlig del av att så småningom lyckas, att de ser lärande och inspiration i sina egna och också i andras framgångar. Vi ska ingjuta mod i dem så att de lämnar Näshulta Friskola med vår ledstjärna djupt förankrad inom sig:

Jag vågar pröva! Och om det bir fel vågar jag ompröva!

Jag är så stolt över Näshulta Friskola och känner mig hedrad att ha fått leda verksamheten den här tiden! Jag önskar er alla en härlig sommar, som ger tid till ny inspiration men också viktig återhämtning.

TUSEN TACK!

 

Varma hälsningar

Pernilla Säholm Corizza

 

 

 

 

Senast uppdaterad 2018-06-21