Rektor/förskolechef

 

Mitt tredje läsår är nu till ända och efter semestern påbörjar jag mitt fjärde läsår i vår fantastiska verksamhet.

Det är med äkta glädje jag varje morgon kliver på mentalt under den otroligt vackra sträckan genom Näshultas nejder, som tar mig till arbetet. Jag känner stor stolthet över allt vi gör tillsammans på Näshulta Friskola och jag känner varje dag att det är en ära att få leda vårt gemensamma arbete! Vi har kommit ur uppstartsfasen och är nu tryggt etablerade och vår verksamhet håller hög kvalitet och vi strävar hela tiden efter att bli ännu bättre.

Jag kom hit som ny rektor i januari 2015 och blev omedelbart imponerad över det djupa engagemang som genomsyrar verksamheten i alla led. Jag känner att engagemanget alltjämt växer och att vår starka barnfokus blir än tydligare i vårt sätt att tänka och i allt vi gör.

För att bli ännu bättre vågar vi ha ett kritiskt förhållningssätt i vårt ständiga kvalitetsarbete, när vi utvärderar och analyserar våra insatser för att ännu bättre kunna rikta våra insatser framåt. Vi har ett statligt uppdrag att bedriva verksamhet på vetenskaplig grund. Det kräver en öppenhet i sinnet och mod att ta till sig nya forskningsresultat för att våga pröva nya framgångsmetoder som i forskningen visat sig ha goda långsiktiga resultat. Vi vågar pröva för barnens skull och det gör mig så oerhört glad och stolt! Vi vågar också ompröva när det visar sig att det behövs och vi ser våra olikheter som en enorm styrka som breddar våra perspektiv, våra förmågor och kompetenser.

Modet att våga pröva fanns in verksamheten långt innan jag kom och det modet har vi utvecklat än mer de sista åren i vårt utvecklingsarbete med dynamiskt mindset, vilket jag berättade om i mitt tal sommaren 2016 på Näshultadagen. Ett dynamiskt mindset som handlar till exempel om hur vi tar till oss och håller ut i arbetet när vi möter utmaningar, att vi ser ansträngning som ett naturligt inslag på vägen att lyckas, att vi kommunicerar och lär oss av den respons vi får och att vi ser andras framgångar som en inspiration och som ett lärande. Det utvecklingsarbetet ledde vidare till att vi upplevde ett behov av mer kunskap om hur vi ännu bättre kan möta upp i bemötande och anpassningar utifrån alla enskilda individer vi möter.

Vi satte så fokus på att lära oss mer om lågaffektivt bemötande, utifrån Ross Greene och Bo Hejlskov Elvén, vars forskning är högaktuell i svenska skolans förändringsarbete idag. I det arbetet har vi stor nytta av vårt dynamiska mindset och vi vågar tro på och känna tillit till att detta förhållningssätt och metod faktiskt fungerar i längden. Det handlar om att medvetet arbeta pedagogiskt och relationellt med att lyfta och stärka barn och elever utifrån deras individuella behov istället för att på ett gammalt traditionellt sätt tillrättavisa och lägga skulden på ett negativt beteende hos barnet eller eleven. Det handlar mycket om att bygga tillit och skapa förtroende i relationer så att barnet/eleven vågar bryta negativa beteendemönster och hitta nya vägar och verktyg att möta krävande situationer. För oss vuxna gäller det att se över de situationer som inte blir bra för våra barn och elever och hela tiden möta upp bättre så att ett negativt beteende inte ska behövas som utväg. Vi har lärt oss att se över våra kravnivåer utifrån individer och anpassa och förebygga bättre så att barnet/eleven får chans att lyckas och bygga goda erfarenheter som grund till kommande nya situationer som ställer krav på olika förmågor och kompetenser hos barnet/eleven. Vi samarbetar med Helleborusskolan i Täby som har ett nära samarbete med Bo Hejlskov Elvén och lär oss och tar till oss av deras erfarenheter och utveckling. Lotta Curbo, som driver Helleborusskolan har varit hos oss en kväll under vårterminen och föreläst och samtalat med alla medarbetare och intresserade föräldrar och andra vuxna som velat komma och ta del av vad ett lågaffektivt bemötande innebär och varför det är så viktigt. I höst fortsätter samarbetet med Lotta Curbo och jag är otroligt glad, tacksam och entusiastisk över möjligheten att vårt elevhälsoteam kommer att få vara med en dag i september, i Bo Hejlskov Elvéns utvecklingsarbete på Helleborusskolan.

Mycket är på gång och vi utvecklas hela tiden för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för våra barn och ungdomar att växa upp och utvecklas till trygga empatiska vuxna med god självkänsla och gott självförtroende, som visas i att de vågar pröva sina idéer och tankar samtidigt som de är ödmjuka i mötet med andra som upplevs vara annorlunda än den de själva är – och se den enorma styrkan i olikheterna!

Glad sommar önskar jag nu er alla!

 

Vänliga sommarhälsningar

Pernilla Säholm Corizza

 

 

 

 

Senast uppdaterad 2018-02-19