Rektor/förskolechef

 

Näshulta 2018-10-10

En ny årstid börjar närma sig med stormsteg och alla vackra färger den för med sig. Det är verkligen en stor fördel att kunna arbeta i en liten skola på landsbygden. Vi på Näshulta Friskola ska ju leda utvecklingen för friskolor på landet. Den utmaningen tar vi gärna oss an.

Varför ska man välja Näshulta Friskola?

Förskolan ska vara det naturliga alternativet för alla barnfamiljer som har postadress NÄSHULTA. Är vi inte det så måste vi jobba stenhårt på att bli det. Som förälder önskar man väl att sitt barn ska få växa upp i samma fina, lugna miljö som man själv har valt att bo i, dvs på landet. – Då är vi det bästa alternativet!

Skolan som man sedan fortsätter i har små undervisningsgrupper där eleverna blir sedda, bekräftade och lyssnade på. Lärarna hinner med varje elev och kommunikationen är god mellan skola och hem. Hela skolan har en enorm fördel att ha en så fin restaurang som serverar oss skollunch, restaurang Tuppen. I restaurangen köper vi in mest ekologiskt eller närodlat. Vi får också en hel del från olika föräldrar som har ett överskott på äpplen, svamp eller bär. Det som också präglar skolans klimat är Näshultaandan. Den går inte att ta miste på, envisa, duktiga och självständiga individer.

Föräldrar gillar bäst att det är åldersblandade klasser som innebär att eleverna hjälper varandra och vartannat år är man äldst och vartannat år yngst, vilket ger lagom dos av stimulans. Det är också många människor i Näshulta som vill hjälpa skolan på olika sätt. Det skapar gemenskap bland de som arbetar här och bland föräldrarna. Självklart uppskattar även föräldrarna maten i skolan och närheten till skogen, sjön och Ekbacken.

 

Näshulta 2018-09-04

Det är med stor glädje och tacksamhet jag tar över efter tidigare rektor på Näshulta Friskola. Ett fantastiskt gäng och en aktiv styrelse får jag till medarbetare. För att inte tala om all föreningsengagemang som finns i Näshulta. Med dessa och alla elever och föräldrar hoppas jag att vi fortsätter utveckla vår fina skola i bygden.

Jag är glad över att vi har så duktiga pedagoger och att all personal finns på plats. Vi startar läsåret 2018/2019 med en brinnande entusiasm för att ytterligare flytta fram positionerna närmare vår vision och hållbara strategier.

Vår vision är att ”Vi ska leda utvecklingen för friskolor på landsbygden”. Vi strävar alltid efter att ligga i framkant vad gäller kompetens, pedagogik och skolresultat.

Skolan ligger ju mitt i naturen och vi har tillgång till olika vistelseplatser för utomhuspedagogik. Det vi kan erbjuda och profilera oss med är: Ekbacken, fotbollsplan, skogen, elljusspår och sjön. Det faller sig naturligt att en av våra profiler är natur.

Utvecklingsområden vi jobbar med är att förnya vårt skolsystem (Infomentor). Pedagogerna i skolan kommer att gå en utbildning för att kunna använda systemet optimalt och för att lära sig den nya uppgraderingen som vi gör i samband med detta. Vi hoppas att allt tekniskt ska fungera efteråt så att era utvecklingssamtal ska kunna flyta på bra och att ni ska kunna nå informationen på ett smidigt sätt efteråt. Frånvaroregistrering kommer också att ingå i det nya systemet.

Skolan jobbar vidare på en treåriga utbildningsplan som gäller skolbiblioteket. Det är en statlig satsning på alla skolor i hela landet och vi har fått enormt stora resurser i form av bidrag vi kunnat köpa in massor av fin litteratur till barnen – både förskolan och skolan. Det är två år kvar på satsningen och vi hoppas få ut mycket mer av den. Att kunna läsa och har läst böcker berikar och gör barn smartare, det finns forskning på det nu att det är sant. Vilket många pedagoger i skolan har vetat sedan länge, men det är väl bra att politiker och andra beslutsfattare inser det och ger oss resurser som vi kan använda, för det kan vi.

Titta gärna in på sidan ”kontakta oss” där har vi nu uppdaterat sidan och de aktuella personalen finns under respektive flik i organisationen.

Återkommer snart igen,

Monica Samuelsson

Rektor och förskolechef på Näshulta Friskola

 

Näshulta 2018-06-21

Stort tack!

Efter tre och ett halvt år, med äran att få leda arbetet och utvecklingen på Näshulta Friskola, tackar jag nu för mig. Det har varit en härlig tid här i Näshulta och jag har verkligen stormtrivts med barnen, eleverna, alla medarbetare, styrelsen, tisdagsgruppen, föräldrarådet och med alla er vuxna som på olika sätt har stöttat verksamheten och med alla er som har en koppling på något sätt till verksamheten.

Som jag sade i mitt avslutningstal i kyrkan i fredags, finns det en unik fantastisk entreprenörsanda här i bygden som är otroligt betydelsefull för skolans alla verksamheter och det har varit en ynnest att få ta del av och få vara en del av den! Jag önskar av hela mitt hjärta att skolans verksamheter får fortsätta detta viktiga samarbete även framöver.

Den här sista veckan som nu gått, har jag och alla medarbetare under olika dagar arbetat vidare med utvärderingar av det läsår som gått, vilket är en del av vårt systematiska kvalitetsarbete. Detta för att hela tiden vara medvetna om vad vi gör, hur vi gör och vad som fungerar bra och vad vi behöver utveckla och förändra. Allt för att era barn ska ha den bästa möjliga verksamheten där pedagogiken är medveten och bygger på vetenskaplig grund.

Vår ambition är alltid satt högt. Vi och ni ska kunna lita på att de metoder och den pedagogik vi använder och det förhållningssätt vi har, bygger på forskning som visar att det är framgångsrika långsiktiga arbetssätt. Det betyder inte alltid att vi hinner skörda frukten av vårt arbete nu, men vårt arbete är ju inte för nu utan vi arbetar för att era barn utifrån sina individuella förutsättningar ska utvecklas så långt de bara kan med sikte på ett gott liv. Vi ska se till att barnen bygger nya neuroner i sina hjärnor när de prövar sig fram. Vi ska se till att era barn får utvecklas i ett förhållningssätt där de klarar att ta till sig utmaningar, att de lär sig att hålla ut när de möter motgångar, att de ser ansträngning som en naturlig del av att så småningom lyckas, att de ser lärande och inspiration i sina egna och också i andras framgångar. Vi ska ingjuta mod i dem så att de lämnar Näshulta Friskola med vår ledstjärna djupt förankrad inom sig:

Jag vågar pröva! Och om det bir fel vågar jag ompröva!

Jag är så stolt över Näshulta Friskola och känner mig hedrad att ha fått leda verksamheten den här tiden! Jag önskar er alla en härlig sommar, som ger tid till ny inspiration men också viktig återhämtning.

TUSEN TACK!

Varma hälsningar

Pernilla Säholm Corizza

 

Senast uppdaterad 2018-12-18