Värdegrund

 
Vi är ”den lilla skolan med det stora hjärtat”
genom våra värdeord:

Trygghet

Genom tydlighet och ordning skapas trygghet och harmoni. Vi vill att skolan ska ha en trygg miljö där alla vill finna nya lösningar, vågar pröva nya saker och har viljan att göra sitt bästa. När vi känner oss trygga ökar vår förmåga att prata med varandra och att lära.

Engagemang

Engagemang betyder för oss motivation och glädje inför det vi tar oss an. Vi är övertygade om att det ger oss energi, både som individer och grupp, att bidra med glädje och inspiration i alla våra möten.

Gemenskap

Vi lär oss i samarbete med andra. När vi utför något tillsammans med andra, i ett tillstånd av trygghet och engagemang så stärker vi samhörighet och gemenskap.

 

Senast uppdaterad 2019-03-08