Vision

 
Näshulta Friskola ska leda utvecklingen för friskolor på landsbygden.

Vi strävar efter att ligga i framkant vad gäller kompetens, pedagogik och skolresultat. Vi vill vara en inspirationskälla och förebild för andra friskolor med liknande förutsättningar.​ Vi är nytänkande och tar gärna till oss ny pedagogik och nya arbetssätt för att utvecklas.

 

 

 

Senast uppdaterad 2019-03-08