Övrigt

 

Övrig information finns i länkarna till vänster.

Information om skolans försäkring

Våra barn på Näshulta Friskola ingår i kommunens försäkringsavtal.

De barn som är bosatta i Katrineholms kommun har försäkring genom Trygg Hansa, vänligen kontakta skolans rektor för mer info vid behov.

Eskilstuna kommun har tecknat en kollektiv olycksfallsförsäkring hos Länsförsäkringar. Försäkringen gäller vid olycksfallsskador och omfattar bland annat alla kommunens förskole- och skolbarn/ungdom dygnet runt (gäller även enskilda förskolor och friskolor).

Försäkringens omfattning

Elever inom Komvux och SFI är försäkrade under skoltid. Försäkringen gäller även för personer inom LSS, barn i kontakt- och familjehem, barn och ungdomar i omsorgsverksamhet dygnet runt. Personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder, väntjänst samt gode män är försäkrade under verksamhetstid.

Försäkringen gäller till och med 190101. Eftersom det inte kommer att skickas ut några försäkringsbesked till skolor samt förskolor så kan du ladda ner beskedet på denna sida.

Anmäla skada

För att anmäla skada, kontakta Länsförsäkringar på telefon 0155-48 40 00 eller via kosk@lfs.se. Uppge kommunens försäkringsnummer 58746.

Skador som inträffat före 2014-04-01

Om du är i behov att anmäla en skada som inträffat före 1 april 2014, eller om du behöver ta kontakt med försäkringsbolag gällande redan anmäld skada, så kan du ta kontakt med försäkringsbolag enligt nedan:

Period Bolag Telefonnummer
2011-04-01–2014-03-31 ERV 0770-45 69 00
2008-04-01–2011-03-31 Chartis 08-506 920 80
2008-03-31–2004-04-01 Trygg-Hansa 0771-11 11 500

 

Senast uppdaterad 2018-05-29