Avgifter/Ekonomi

 

Frågor gällande till exempel fakturor eller andra ekonomifrågor kan skickas till ekonomi@nashultafriskola.se.

När det gäller alla avgifter för plats i förskola och fritids följer vi Eskilstuna kommuns avgiftsregler.

Vid uppsägning av plats är det, precis som i kommunen, 2 månaders uppsägningstid. Under uppsägningstiden disponerar barnet platsen som vanligt utifrån omsorgsbehov.

Senast uppdaterad 2020-08-04