Avgifter/Ekonomi

 

Frågor gällande till exempel fakturor eller andra ekonomifrågor hanteras av ekonomiansvarig Madeleine Kristensen.

Madeleine når du via e-post på ekonomi@nashultafriskola.se.

Senast uppdaterad 2018-02-19