Blankettförråd

 

Ansökan till Näshulta friskola och förskola

Ansökan till förskolan

Ansökan till skolan

Ansökan för Skolskjuts

Ansökan/Beslut om skolskjuts på grund av särskilda skäl

Ansökan/Beslut om skolskjuts vid växelvis boende

Övriga blanketter

Intyg om specialkost

Ledighetsansökan elev

Försäkring och skadeanmälan

Våra barn på Näshulta Friskola ingår i kommunens försäkring för alla skolbarn. Om olyckan är framme – såväl under skoltid som på fritiden – är detta en anmälan som ska göras utöver ditt privata försäkringsbolag:

https://www.eskilstuna.se/kommun-och-politik/trygghets–och-sakerhetsarbete/forsakringar/olycksfallsforsakring.html

Senast uppdaterad 2018-02-28