Blankettförråd

 

Ansökan till Näshulta friskola och förskola

Ansökan till förskolan

Ansökan till förskoleklass

Ansökan till skolan

Ansökan om fritidsplats

Ansökan om Skolskjuts

Ansökan för skolskjuts

Övriga blanketter

Inkomstförsäkran för rätt omsorgsavgiftPolicy för kundfakturering

Intyg om specialkost

Ledighetsansökan elev

Synpunkter och klagomålshantering

Försäkring och skadeanmälan

Våra barn på Näshulta Friskola ingår i kommunens försäkring för alla skolbarn. Om olyckan är framme – såväl under skoltid som på fritiden – är detta en anmälan som ska göras utöver ditt privata försäkringsbolag:

https://www.eskilstuna.se/kommun-och-politik/trygghets–och-sakerhetsarbete/forsakringar/olycksfallsforsakring.html

Senast uppdaterad 2020-05-26