Föräldrarådet

 

Här nedan ser du föräldrarådsrepresentanterna under läsåret 2019/20120:

Solen Viktoria Duhan

Eken Maria Pettersson

Röda Äpplet

Åk 1 Caroline Wahlgren

Åk 2 Helena Janeling

Åk 3

Åk 4 Sofia Gustavsson

Åk 5

Åk 6 Isabell Bohman

 

Mötesdatum för föräldraråd under HT20:

Tisdag    15/9

Torsdag  5/11

 

Minnesanteckningar

Protokoll föräldraråd 2020-04-15

Protokoll föräldraråd 2020-02-04

Protokoll föräldraråd 2019-11-07

Protokoll föräldraråd 2019-09-17

Protokoll föräldraråd 2019-03-05

Protokoll föräldraråd 2018-12-06

 

Vad är ett föräldraråd?

Ett föräldraråd består av valda föräldrar med barn i verksamheten. Valet sker i början av varje läsår och man väljs för ett läsår i taget. Föräldrarådet kan också vara öppet för de föräldrar som önskar delta, detta bestämmer skolan/förskolan.

Ett föräldraråd är rådgivande (inte beslutande) och arbetar för ett meningsfullt och utvecklande samarbete mellan förskola/skola och hemmet.

Rektor leder föräldrarådet, skickar kallelse inför ett möte, normalt två tillfällen kvällstid per termin, och för skriftliga minnesanteckningar.

Vilken uppgift har då en förälder i ett föräldraråd? Det finns inget krav på för- och efterarbete eller särskilda kunskaper för att bli vald, då föräldrarådet främst är ett informations- och diskussionsforum. Här kan ett allmänt intresse för förskola och/eller skola räcka. På ett föräldraråd informerar rektor om den pedagogiska verksamheten och eventuella stundande förändringar, föräldrar framför och diskuterar olika förslag, ställer konkreta frågor och kommer med råd till gagn för verksamheten.

Det har känts bra med kontinuerlig kontakt med representanterna i rådet och vi fortsätter på samma sätt nästa läsår. En föräldrarepresentant kommer att väljas för varje årskurs.

Senast uppdaterad 2020-09-10