Kugghjulet

 

Schema åk 5 | Schema åk 6

Kugghjulet heter Näshulta Friskolas klass för de äldsta eleverna i årskurs 5 till 6. Vi jobbar ofta ämnesintegrerat och försöker få eleverna att se samband, dels mellan olika kunskapsområden i skolans ämnen, och dels mellan kunskapsområden och världen vi ser utanför skolan.

Med bara 12 elever i klassen erbjuds goda möjligheter till individuell handledning för alla elever och individuella lösningar mellan pedagog och elev. Ett bra samarbete mellan flera lärare ger även möjlighet till att dela upp klassen årskursvis under flera timmar för att ytterligare spetsa kunskapsutvecklingen.

Senast uppdaterad 2018-10-08