Välkommen till Näshulta Friskola
En fot i framtiden
Med landsbygdens sunda förnuft
Utbildar vi trygga, friska och kloka barn
Hälsa, Natur och Entreprenörskap
Den lilla skolan med det stora hjärtat
Previous
Next

”Med en fot i landsbygdens sunda förnuft och en fot i framtiden utbildar vi trygga, friska och kloka barn”

HÄLSA

Genom rörelse, aktivitet och god kost skapar vi förutsättningar för friska barn

NATUR

Landsbygdens natur använder vi varje dag som ger våra elever en unik lärmiljö

ENTREPRENÖRSKAP

Vi låter barnen göra saker praktiskt vilket ger kloka och trygga barn

Nyheter

På gång i Näshulta friskola

Rörelsesatsning i skolan

Vi har inlett ett samarbete med RF Sisu Sörmland gällande rörelsesatsning i skolan som syftar till att förbättra elevernas hälsa, välbefinnande och skolresultat.

Här kan du läsa mer:

https://www.rf.se/RFarbetarmed/Aktuellaprojekt/rorelsesatsningiskolan

https://www.rfsisu.se/sormland/Viarbetarmed/Aktuellaprojektochsatsningar/
rorelsesatsningiskolan/

Alla små läser

Förskoleavdelningen Solen har kommit med i lässatsningens projekt ”Alla små läser”. Vi kommer att arbeta temainriktat och tillsammans med andra förskolor utveckla vår undervisning kring böcker och läsning.

Om man vill läsa mer om detta så finns info på följande länk:

https://lassatsningen.wordpress.com/2019/01/16/alla-sma-laser/

Nytt om ombyggnaden

Från att ha väntat en hel höst på att ombyggnationen ska utföras har det nu gått väldigt fort på slutet.

För er som inte riktigt kommer ihåg vad som ska göras så kommer här en kort sammanfattning:

Skolbyggnaden:

 • Nya fönster
 • Nya undertak
 • Ny ventilation
 • Ny belysning
 • Nya markiser
 • Nya solceller
 • Ombyggnad på Solen

Observera att även på avdelningen Solen kommer en mindre ombyggnation att göras.

Man har försökt att utföra de mest störande arbetena när det är minst barn på skolan. Här nedan följer en tidplan för när de grova arbetena kommer utföras:

21-23 dec – håltagning/betongborrning i skolhuset
4-9 jan – rivning och uppbyggnad av nya väggar inne på förskoleavdelning Solen
Tors v.7 tom v.8 (sportlov) byte av alla fönster
Påsklovet – fokus på undertaken

Givetvis kommer andra arbeten pågå parallellt med verksamheten så vi kommer alla behöva vara flexibla för att få detta så bra som möjligt.

Ombyggnad i skolbyggnaden

Vi har länge kämpat för att få till en ny ventilationslösning i den höga skolbyggnaden, och nu äntligen kommer det ske. Vi kommer då inte bara få ny ventilation utan man kommer även byta ut undertak, montera nya fönster, ny belysning och nya markiser. Detta kommer göra att vi får en mycket bättre inomhusmiljö jämfört med idag. 

Det kommer tyvärr innebära att det blir störningar i verksamheten under den 12 veckor långa ombyggnationen, men pedagogerna är fullt övertygade om att det kommer lösa sig på ett bra sätt. Tanken är att byggarbetena kommer ske i ett klassrum per dag, men det kan vara flera olika klassrum under veckan som berörs vilket kommer innebära att era barn vissa dagar kommer bedriva undervisningen i temporära lokaler både i skolan och i intilliggande byggnader.

Vi ser med glädje fram emot slutresultatet, men vet att eleverna i olika omfattning kommer störas av byggarbetena. Där vi givetvis kommer göra allting för att göra störningarna så små som möjligt.

Anders Kruhsberg
Fastighetsansvarig i styrelsen Näshulta Friskola

Busstider läsåret 20/21

Vi har fått preliminära tider för skolskjutsens avgång från skolan på eftermiddagen.
Med reservation för ev smärre justeringar pga Skogstorp eller Hållsta skola.

Måndag   14.30/14.35
Tisdag      14.40
Onsdag    14.40
Torsdag   14.40
Fredag     13.30

Välkomna till ett nytt spännande läsår!

Det är många som vill placera sina barn i vår skola nu och det är vi jätteglada för! Det är främst förskola som har många sökande så det är bra om ni anmäler ert intresse tidigt så att vi kan planera och förbereda verksamheten.

I maj 2020 klev vi över 100-vallen för första gången som friskola och vi ser redan nu att vi kommer flytta på det rekordet i höst. Vi är stolta över vår verksamhet och ser fram emot att utvecklas och växa på ett tryggt sätt tillsammans med fler barn och vuxna.

Under det här läsåret har vi specialfokus på matematik. Vi arbetar med Rik matematik i de klasser för vilka det finns ett framtaget undervisningsmaterial. Det handlar om åk 1, åk 2 och åk 3. Vi kommer även att under hösten få möjlighet att prova det material som just nu utarbetas för förskoleklassen.

Rik matematik är ett forskningsbaserat läromedel som är utvecklat av forskare på Mälardalens högskola tillsammans med lärare.

Under läsåret kommer vi även att jobba med fokus matematik på förskolan. Det sker också i samarbete med Mälardalens högskola i form av ett utbildningskoncept.

Annika Oldberg

Rektor

Länkar

Viktiga datum

Vårterminen 2021

 • Terminsstart VT 2021: 11 januari (v.1)
 • Sportlov: 22 februari – 26 februari (v.8)
 • Studiedag: 29 mars (v.13)
 • Påsklov: 2 april – 9 april (v.14)
 • Lovdag: 14 maj (v.19)
 • Terminsavslutning: 10 juni (v.23)

Sommaren 2021

 • Stängningsdag fritids och förskola: 14 juni (v.24)
 • Stängningsdag fritids och förskola: 9 augusti (v.32)

Höstterminen 2021

 • Terminsstart: 16 augusti (v.33)
 • Stängningsdag fritids och förskola: 1 november (v.44)
 • Höstlov: 1 november – 5 november (v.44)
 • Terminsavslutning: 21 december (v.51)
Rektor Annika Oldberg

I vår skola går ca 100 barn från förskolan upp till årskurs 6. Där möter de 30 medarbetare som gör allt för att skoldagen ska bli så bra som möjligt. Det är viktigt för oss att eleverna känner sig trygga när de är i skolan.

Vi tar naturligtvis vara på de fördelar som vårt härliga läge ger, nära till naturen, utomhusaktiviteter och självklart idrott i vår stora idrottshall. Vår filosofi är att daglig rörelse har en viktig och positiv effekt på inlärningsresultaten.

Vi strävar efter att i så hög grad som möjligt handla mat från lokala leverantörer till vår skolrestaurang. Det handlar dels om att vi värnar om miljön men även att vi önskar bidra till att stärka ett redan gott samarbete i Näshultabygden.

Annika Oldberg

Rektor