Om skolan

I vår skola och förskola går ca 100 barn och elever från förskolan upp till åk 6. Där möter de 30 engagerade medarbetare som gör allt för att skoldagen ska bli så bra som möjligt.

Näshulta friskola ligger drygt två mil söder om Eskilstuna och omfattar 2 förskoleavdelningar samt årskurserna förskoleklass upp till årskurs 6 på totalt ca 100 barn/elever. Här finns bland annat skogen, sjön, kyrkan och idrottshallen alldeles inpå knuten.

Helt naturligt, och delvis som en följd av platsen och omgivningen, är Näshulta friskolas profilområden Natur, Hälsa och Entreprenörskap. Natur- och Hälsoprofilen tror vi bidrar till sunda och friska barn. Entreprenörskap – att testa saker praktiskt – ger kloka och trygga barn som har provat på att göra saker i verkligheten.

Som mycket annat i bygden drivs Näshulta friskola av en ideell förening; Näshulta framtid. Genom föreningen, bygdens och framförallt personalgruppens engagemang har verksamheten dubblerats sedan starten 2012.

Skolan drivs utan vinstkrav där eventuell vinst återförs till verksamheten.

Näshulta friskola har
  • En matsal där kockarna lagar och serverar frukost och över 100 luncher varje dag till elever och medarbetare som äter tillsammans.
  • En stor utemiljö med bland annat fotbollsplan, basketkorgar, lekställningar och närhet till motionsspår, badplats och skog.
  • En idrottsanläggning där vi kan aktivera oss och samlas och se på teater eller höra föreläsningar.
  • Moderna pedagogiska verktyg med Chromebooks för eleverna i årskurs 4-6 och Ipads i de lägre årskurserna.
Det kostar inget att gå i vår skola

Skolan står för kostnader i samband med aktiviteter för att alla ska ha möjlighet att delta. För att ytterligare öka trivseln i skolan så bjuder vi alla barn och medarbetare på frukost varje skoldag. Vi skickar med lunchpaket när barnen är på studiebesök eller gör utflykter.

Vision

"Näshulta friskola ska leda utvecklingen för friskolor på landsbygden"

Vi strävar efter att ligga i framkant vad gäller kompetens, pedagogik och skolresultat. Vi vill vara en inspirationskälla och förebild för andra friskolor med liknande förutsättningar. Vi är nytänkande och tar gärna till oss ny pedagogik och nya arbetssätt för att utvecklas.

Rapsblommor framför skolbyggnaden

Vår profil

Natur

Näshulta Friskola använder sig av närmiljön och skolområdet vilket ger eleverna möjlighet att utöka sina kunskaper om vår natur och hur vi brukar den. Skolan använder sig dagligen av omgivningarna för att på ett varierat, men strukturerat sätt, stimulera eleverna till ett rikt utomhusliv. Till exempel kan eleverna på vinterhalvåret åka skridskor, skidor i elbelyst skidspår, åka pulka och på sommaren använda sjön både för bad men naturligtvis även för vattenlekar och kanotutflykter.

Hälsa

Hand i hand med natur går profilområdet hälsa. Sporthallen, fotbollsplanen och utemiljön runt skolan ger goda förutsättningar för lek och fysisk aktivitet. Forskning har påvisat att handlingsburen utomhuspedagogik på ett bättre sätt tillvaratar elevernas olika lärstilar.
Skolan använder i stor utsträckning närproducerade, ekologiska råvaror. Eleverna får under sin utbildning vara delaktiga i många av de processer som förekommer ”från frö till kompost”.

Entreprenörskap

Entreprenörskap i grundskolan handlar om att ta fram och utveckla elevers inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende redan från tidiga åldrar så att de vågar ta sig för och tro på sina egna idéer, och pröva dem i praktiken. Skolans ansvar är att stödja eleverna i att se möjligheter och utveckla nya idéer samt lösa problem. Skolan verkar för ett gott samarbete med lokala entreprenörer och föreningar.

Elev skriver prov

Vi är ”den lilla skolan med det stora hjärtat”,
genom våra värdeord:

Trygghet

Genom tydlighet och ordning skapas trygghet och harmoni. Vi vill att skolan ska ha en trygg miljö där alla vill finna nya lösningar, vågar pröva nya saker och har viljan att göra sitt bästa. När vi känner oss trygga ökar vår förmåga att prata med varandra och att lära.

Engagemang

Engagemang betyder för oss motivation och glädje inför det vi tar oss an. Vi är övertygade om att det ger oss energi, både som individer och grupp, att bidra med glädje och inspiration i alla våra möten.

Gemenskap

Vi lär oss i samarbete med andra. När vi utför något tillsammans med andra, i ett tillstånd av trygghet och engagemang så stärker vi samhörighet och gemenskap.

Glada barn i matsalen

Hur allting började

Under hösten 2010 kom signaler från Eskilstuna kommun om att några landsbygdsskolors framtid var oviss på grund av vikande elevunderlag och nya krav på lärarlegitimationer. En snabb analys gav vid handen att Näshultaskolan var en av skolorna i riskzonen.

Efter ett antal möten med Näshultaborna beslutades i januari 2011 att inte längre kämpa för att bibehålla den kommunala skolan, utan istället söka Skolinspektionens tillstånd att starta en friskola. Tiden var dock knapp. Ansökan skulle vara inne senast den 31 januari för att få tillstånd att starta från hösten 2012. Klockan 23:55 den 31 januari tryckte ordförande i föreningen Näshulta framtid på sändknappen på webbansökan. Då ansökningstiden för vår del varit extremt kort var vi medvetna om att stora brister fanns i ansökan.

På Näshulta Framtids årsmöte i mars togs sedan ett enhälligt beslut om att införliva utbildningsverksamhet i föreningens stadgar. Därefter kunde vår ansökan kompletteras med föreningens stadgar som stämde överens med Skolinspektionens krav.

Den 24 maj kom en begäran om kompletteringar från Skolinspektionen. Delvis beroende på brister i vår ansökan och delvis på nya direktiv som kommit från Utbildningsdepartementet. Kompletteringarna skulle vara inne senast den 7 juni vilket återigen gav oss snäva tidsramar.

Eftersom Skolinspektionen fått in ett större antal ansökningar än väntat kunde man inte hålla sista beslutsdatum den 1 oktober. Den 4 oktober fick vi beskedet att man granskade vår ansökan och att tiden förlängts oktober ut. Den 2 november kom ytterligare en begäran om kompletteringar. Nu på en nivå som förutsatte att vi hade svar på frågor som rektor och personalen ska ansvara för. Av den anledningen försökte vi svara på ett sådant sätt att vi inte inskränker den framtida rektorn och personalens handlingsutrymme.

Den 28 november 2011 kom den efterlängtade beskedet.
Skolinspektionen godkänner Näshulta Framtid som huvudman för Näshulta friskola.

Pressmeddelande skickades ut till lokala medier, alla som gjort intresseanmälan, alla medlemmar i Facebookgruppen ”Stå upp för Näshulta”. Klockan 19 startade festen vid Näshultaskolan med korvgrillning och Pommac. Närmare 70 personer i åldrarna 1,5 månader till 75 år deltog i firandet!

Huvudman

Näshulta framtid är den ideella förening som är huvudman för Näshulta friskola och förskola.

Styrelsen består av:

Ordförande

Tommy Magnusson
tommy.magnusson@tillvaxtkonsult.com
076-3508994

Ledamöter

Anders Kruhsberg
anders.kruhsberg@nashultafriskola.se

Marie Kvarsell
marie.kvarsell@nashultafriskola.se

Anna Bergdahl
anna.bergdahl@nashultafriskola.se

Andreas Lundkvist
andreas.lundkvist@nashultafriskola.se

Grim Östlund
grim.ostlund@nashultafriskola.se

Du blir medlem i Näshulta framtid genom att betala in 25 kr via Swish 123 209 26 09, eller via bankgiro 5023-6553.