Om skolan

I vår skola och förskola går ca 100 barn och elever från förskolan upp till åk 6. Där möter de 30 engagerade medarbetare som gör allt för att skoldagen ska bli så bra som möjligt.

Näshulta friskola ligger drygt två mil söder om Eskilstuna och omfattar 2 förskoleavdelningar samt årskurserna förskoleklass upp till årskurs 6 på totalt ca 100 barn/elever. Här finns bland annat skogen, sjön, kyrkan och idrottshallen alldeles inpå knuten.

Helt naturligt, och delvis som en följd av platsen och omgivningen, är Näshulta friskolas profilområden Natur, Hälsa och Entreprenörskap. Natur- och Hälsoprofilen tror vi bidrar till sunda och friska barn. Entreprenörskap – att testa saker praktiskt – ger kloka och trygga barn som har provat på att göra saker i verkligheten.

Som mycket annat i bygden drivs Näshulta friskola av en ideell förening; Näshulta framtid. Genom föreningen, bygdens och framförallt personalgruppens engagemang har verksamheten dubblerats sedan starten 2012.

Skolan drivs utan vinstkrav där eventuell vinst återförs till verksamheten.

Näshulta friskola har
  • En matsal där kockarna lagar och serverar frukost och över 100 luncher varje dag till elever och medarbetare som äter tillsammans.
  • En stor utemiljö med bland annat fotbollsplan, basketkorgar, lekställningar och närhet till motionsspår, badplats och skog.
  • En idrottsanläggning där vi kan aktivera oss och samlas och se på teater eller höra föreläsningar.
  • Moderna pedagogiska verktyg med Chromebooks för eleverna i årskurs 4-6 och Ipads i de lägre årskurserna.
Det kostar inget att gå i vår skola

Skolan står för kostnader i samband med aktiviteter för att alla ska ha möjlighet att delta. För att ytterligare öka trivseln i skolan så bjuder vi alla barn och medarbetare på frukost varje skoldag. Vi skickar med lunchpaket när barnen är på studiebesök eller gör utflykter.

Vision

"Näshulta friskola ska leda utvecklingen för friskolor på landsbygden"

Vi strävar efter att ligga i framkant vad gäller kompetens, pedagogik och skolresultat. Vi vill vara en inspirationskälla och förebild för andra friskolor med liknande förutsättningar. Vi är nytänkande och tar gärna till oss ny pedagogik och nya arbetssätt för att utvecklas.

Rapsblommor framför skolbyggnaden

Vår profil

Natur

Näshulta Friskola använder sig av närmiljön och skolområdet vilket ger eleverna möjlighet att utöka sina kunskaper om vår natur och hur vi brukar den. Skolan använder sig dagligen av omgivningarna för att på ett varierat, men strukturerat sätt, stimulera eleverna till ett rikt utomhusliv. Till exempel kan eleverna på vinterhalvåret åka skridskor, skidor i elbelyst skidspår, åka pulka och på sommaren använda sjön både för bad men naturligtvis även för vattenlekar och kanotutflykter.

Hälsa

Hand i hand med natur går profilområdet hälsa. Sporthallen, fotbollsplanen och utemiljön runt skolan ger goda förutsättningar för lek och fysisk aktivitet. Forskning har påvisat att handlingsburen utomhuspedagogik på ett bättre sätt tillvaratar elevernas olika lärstilar.
Skolan använder i stor utsträckning närproducerade, ekologiska råvaror. Eleverna får under sin utbildning vara delaktiga i många av de processer som förekommer ”från frö till kompost”.

Entreprenörskap

Entreprenörskap i grundskolan handlar om att ta fram och utveckla elevers inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende redan från tidiga åldrar så att de vågar ta sig för och tro på sina egna idéer, och pröva dem i praktiken. Skolans ansvar är att stödja eleverna i att se möjligheter och utveckla nya idéer samt lösa problem. Skolan verkar för ett gott samarbete med lokala entreprenörer och föreningar.

Elev skriver prov

Vi är ”den lilla skolan med det stora hjärtat”,
genom våra värdeord:

Trygghet

Genom tydlighet och ordning skapas trygghet och harmoni. Vi vill att skolan ska ha en trygg miljö där alla vill finna nya lösningar, vågar pröva nya saker och har viljan att göra sitt bästa. När vi känner oss trygga ökar vår förmåga att prata med varandra och att lära.

Engagemang

Engagemang betyder för oss motivation och glädje inför det vi tar oss an. Vi är övertygade om att det ger oss energi, både som individer och grupp, att bidra med glädje och inspiration i alla våra möten.

Gemenskap

Vi lär oss i samarbete med andra. När vi utför något tillsammans med andra, i ett tillstånd av trygghet och engagemang så stärker vi samhörighet och gemenskap.

Glada barn i matsalen

Hur allting började

Under hösten 2010 kom signaler från Eskilstuna kommun om att några landsbygdsskolors framtid var oviss på grund av vikande elevunderlag och nya krav på lärarlegitimationer. En snabb analys gav vid handen att Näshultaskolan var en av skolorna i riskzonen.

Efter ett antal möten med Näshultaborna beslutades i januari 2011 att inte längre kämpa för att bibehålla den kommunala skolan, utan istället söka Skolinspektionens tillstånd att starta en friskola. Tiden var dock knapp. Ansökan skulle vara inne senast den 31 januari för att få tillstånd att starta från hösten 2012. Klockan 23:55 den 31 januari tryckte ordförande i föreningen Näshulta framtid på sändknappen på webbansökan. Då ansökningstiden för vår del varit extremt kort var vi medvetna om att stora brister fanns i ansökan.

På Näshulta Framtids årsmöte i mars togs sedan ett enhälligt beslut om att införliva utbildningsverksamhet i föreningens stadgar. Därefter kunde vår ansökan kompletteras med föreningens stadgar som stämde överens med Skolinspektionens krav.

Den 24 maj kom en begäran om kompletteringar från Skolinspektionen. Delvis beroende på brister i vår ansökan och delvis på nya direktiv som kommit från Utbildningsdepartementet. Kompletteringarna skulle vara inne senast den 7 juni vilket återigen gav oss snäva tidsramar.

Eftersom Skolinspektionen fått in ett större antal ansökningar än väntat kunde man inte hålla sista beslutsdatum den 1 oktober. Den 4 oktober fick vi beskedet att man granskade vår ansökan och att tiden förlängts oktober ut. Den 2 november kom ytterligare en begäran om kompletteringar. Nu på en nivå som förutsatte att vi hade svar på frågor som rektor och personalen ska ansvara för. Av den anledningen försökte vi svara på ett sådant sätt att vi inte inskränker den framtida rektorn och personalens handlingsutrymme.

Den 28 november 2011 kom den efterlängtade beskedet.
Skolinspektionen godkänner Näshulta Framtid som huvudman för Näshulta friskola.

Pressmeddelande skickades ut till lokala medier, alla som gjort intresseanmälan, alla medlemmar i Facebookgruppen ”Stå upp för Näshulta”. Klockan 19 startade festen vid Näshultaskolan med korvgrillning och Pommac. Närmare 70 personer i åldrarna 1,5 månader till 75 år deltog i firandet!

Huvudman

Näshulta friskola och förskola är en ideell skola, dvs den drivs helt utan vinstintressen. Huvudman för skolan och förskolan är föreningen Näshulta framtid. Vill du vara med i föreningen som driver skolan är årsavgiften 100 kronor som du sätter in på bankgiro 873-8254, Sparbanken Rekarne. Ange din mailadress under meddelande vid betalning. Välkommen som medlem!

Styrelsen består av:

Ledamöter

Anders Kruhsberg
anders.kruhsberg@nashultafriskola.se

Eva Svensson
eva.svensson@nashultafriskola.se

Anna Bergdahl
anna.bergdahl@nashultafriskola.se

Andreas Lundkvist
andreas.lundkvist@nashultafriskola.se

Grim Östlund
grim.ostlund@nashultafriskola.se

Ordförande

Åsa Lind Forsberg
asa@zirzino.se
070-3546862

Åsa Lind Forsberg
Åsa Lind Forsberg är ny ordförande i styrelsen…

Jag är legitimerad gymnasielärare (samhällskunskap/turism) och har arbetat som lärare och skolledare inom kommunal verksamhet i ca 17år och har genomgått rektorsutbildningen vid Uppsala universitet. Jag har erfarenhet av både F-9-skolor samt gymnasiet både som lärare och som skolledare.

Idag driver jag Zirzino Ledarskap AB och arbetar som konsult och certifierad coach (ICF) med coaching, ledarstöd och utbildning som mina verksamhetsben. Jag är van att leda processer, utvecklingsarbeten, workshops, utbildningar, föreläsningar och konferenser. Jag har tidigare varit aktiv i styrelsearbete i ideella föreningar på lokal, regional och nationell nivå.

Såhär ser jag på uppdraget som ordförande för Näshulta friskola:
Jag blev väldigt glad av att få frågan om uppdraget och ser också att det är ett stort ansvar. Det är också givande att få använda mig av all den skolerfarenhet jag har. Jag ser fram emot att tillsammans med de andra i styrelsen och all personal och elever samt vårdnadshavare på skolan arbeta för att Näshulta friskola ska genomsyras av att eleverna får med sig de bästa förutsättningarna för att lyckas vidare i studier och ha tron på att de kan bli det de drömmer om. Vi fokuserar på varje enskild elevs utveckling och de kliv eleven tar. All personal på en skola är viktig, för vi är alla levande värdegrunder och förebilder. För mig är grunden för lärande trygga relationer och gott bemötande.

Jag bor i Torshälla, är gift och har två tjejer på 10 och 13år. I och med att jag bor i trakten så är min målsättning att vistas på skolan lite då och då, jag tror på närhet och att befinna mig i verksamheten.

Ser fram emot att samarbeta med er!

Om ni vill prata med mig så nås jag på 070-3546862 alt asa@zirzino.se

Åsa