Förskola 1-5 år

I förskolan arbetar vi med ett bemötande och ett mindset där vi ser möjligheter istället för hinder. Alla kan utvecklas med rätt redskap och ett positivt bemötande.

I vår lärmiljö använder vi förskolegården, ekbacken, gymnastikhallen, skogen och sjön. Inomhus har vi rymliga lokaler där vi kontinuerligt skapar de bästa förutsättningar för att följa barnens nyfikenhet, intressen och utveckling.

Förskolan består av två avdelningar:

Solen där barnen är mellan 1-3 år. Vi som arbetar här heter Ingrid Lindell, Åsa Döckner och Emma Nordlander De Souza.

Eken där barnen är mellan 3-5 år. Vi som arbetar här heter Weronica Öman, Kamar Mardini, Linda Aren, Ebba Malm och Ninni Olsson. 5-åringarna bildar en egen grupp på förmiddagarna med Kamar Mardini som pedagog.

Vi samarbetar mellan våra avdelningar vilket gör att barnen blir trygga med alla pedagoger. Vi strävar efter att ha glada och trygga barn där vi vill skapa en positiv start i mötet med förskolan och det livslånga lärandet. Barnen får utrymme att utvecklas i sin egen takt, där vi lär oss av varandra och tillsammans med varandra. Med rätt redskap och ett positivt bemötande kan alla utvecklas.

Vi gör barnen delaktiga i miljöarbetet genom att använda oss av våra Sopsamlarmonster. Vi deltar i rörelsesatsningen, lässatsningen och har ett pågående samarbete med Mälardalens högskola i ett projekt om matematik.

Med grunden i Läroplan för förskolan fokuserar vi under det här läsåret på matematiskt tänkande samt digitalisering. Vi arbetar med årstiderna där vi väver in läroplanen och tar hjälp av vår fina närmiljö. Vi kommer även att arbeta med temaboken Bus och Frö på egen ö där vi utifrån boken tar upp ämnen som problemlösningar samt värdegrundsfrågor.
I de yngre barngrupperna jobbar vi även med babblarna som har en tydlig koppling till läroplanen.

Mellanmål utomhus i förskolan

Förskoleklass - årskurs 2

Genom lekfullt lärande ska vi tillsammans bekanta oss med skolans värld med språk och musik, naturkunskap och matematik, skapande och gymnastik.

Lövet årskurs förskoleklass-åk2. Mentorer Mikko Liedes och Ylva Petterson.

I våra lokaler finns stora möjligheter till lek och kreativitet, och i vår fantastiska utemiljö får utomhuspedagogiken en viktig roll.

Framförallt ska vi trivas och ha roligt tillsammans, för när man har roligt och mår bra tillsammans med andra kan man lära sig på bästa sätt.

Sagoläsning för elever i skogen

Skola årskurs 3-6

I Näshulta friskola är undervisningsgrupperna flexibla med fokus på det som gynnar barnen både individuellt och som grupp. Vi varierar undervisningen så att den ska innefatta både teoretiska och praktiska inslag för att stimulera så många sinnen som möjligt.

Länken årskurs 3 – 4. Mentor är Jessica Åkerblom och extraresurs är Katarina Zetterström.

Kugghjulet årskurs 5 – 6. Mentorer Petra Karltorp och Christian Andersson, samt extraresurs Mia Palmqvist

I ämnena idrott och slöjd finns ämneslärare.

För barnen i de lägre årskurserna ligger främsta fokus på att läsa, skriva och räkna. Vi arbetar ofta tematiskt med NO och SO. Vi jobbar medvetet med en varierande undervisning som innefattar såväl teoretiska inslag som praktiska, där vi strävar efter att stimulera så många sinnen som möjligt eftersom vi alla lär oss på olika sätt.

Vi försöker utgå från lusten att lära och att eleverna ska känna nyfikenhet inför det vi arbetar med. Vi vill att alla barn ska känna sig trygga och bli stärkta i lusten till att lära sig nytt och att utvecklas, både individuellt och tillsammans i grupp.

För de äldre eleverna jobbar vi ofta ämnesintegrerat där vi försöker få eleverna att se samband, dels mellan olika kunskapsområden i skolans ämnen, och dels mellan kunskapsområden och världen utanför skolan.

En gång i veckan arbetar hela skolan med elevens val och då väljer eleverna själva vad de vill arbeta med. De är då indelade i åldersblandade grupper med elever från åk 1-6. Detta är väldigt uppskattat hos eleverna. Vi har även sett att det ger större trygghet på skolan.

Elever i klass 4-5 som har grupparbete

Fritidshem

På fritidshemmet Hjärtat betonar vi vikten av fri lek, men erbjuder även planerade aktiviteter under veckan. Fritidshemmet och skolan samverkar även runt olika teman som återkommer i undervisningen.

Innan och efter skoltid kan elever upp till och med årskurs 3 ha fritidsplats på vårt fritidshem. Vi som arbetar här heter Kamar och Josef.

Vi har planerade aktiviteter varje dag men barnen ges också möjlighet att påverka aktiviteterna utifrån deras egna intressen.

Måndag – Gymnastik, antingen ute om det är fint väder eller i idrottshallen
Tisdag – Skapande aktiviteter/utevistelse
Onsdag – Lekar/Bollspel i Idrottshallen
Torsdag – Skapande aktiviteter/utevistelse
Fredag – Utedag; vi går till skogen där vi har olika övningar, berättar sagor, täljer, bygger kojor och leker.

Fritidshemmet har precis som skolan läroplanen som styrdokument, men eftersom vi är ett komplement till skolan så lägger vi tyngdpunkten på andra områden för att utveckla barnet under hela dagen.

Lekande barn i gymnastikhallen

Elevhälsoteam

Skolans elevhälsoteam arbetar med att främja varje enskild elevs behov och utveckling utifrån elevens individuella förmåga. 

Syftet är att varje elev ska klara grundskolans kunskapsmål. Elevhälsoteamet har kontinuerliga möten för att arbeta förebyggande samt diskutera elevärenden eller övriga frågor som är kopplade till skolelevens psykiska hälsa. Kamratrelationer som inte fungerar lika väl som den individuella utvecklingen kan ibland inverka på elevens mående vilket kan resultera i en sämre skolutveckling.

Elevhälsan arbetar för att grundskolan ska vara en trygg, positivt utvecklande och rolig tid i livet för alla elever där det är en självklarhet att vilja komma till skolan. I elevhälsan ingår rektor Isabell Segerstedt, skolkurator Sofia Aveman, speciallärare Christian Andersson och skolsköterska Christina Riddebäck. Berörd personal i verksamheten är med vid behov. Ansvarig är rektor på skolan.

Förskolebarn ritar en teckning

Restaurang Tuppen

På Näshulta friskola och förskola äter vi hemlagad, näringsrik och välsmakande mat varje dag. Detta tack vare vår duktiga kökspersonal och de råvaror som bygden håller oss med.

Vi på Näshulta friskola och Näshulta förskola anser att god mat är en grundbult i god hälsa, och att god hälsa är grunden för ett gott lärande, så vi känner oss stolta över vår fina restaurang.

2015/2016 nominerades restaurang Tuppen i White Guide Juniors kategori ”Årets skolrestaurang”, topp 30 i Sverige. Toppen, men inte konstigt alls då vi serverar vällagad lyxmat varje dag – från frukost till mellis.

Vår engagerade restaurangpersonal Daniel van Alphen och Johan Jonsson strävar genomgående efter att arbeta med svenska ekologiska råvaror och i möjligaste mån lokalproducerat. Maten lagas från grunden i skolans kök och här bakas även matbröd så gott som varje dag.

All personal på skolan är välkomna att äta en pedagogisk lunch, vilket innebär att vi alla får en fin stund tillsammans med våra barn över en god måltid.

Frukost serveras till elever, förskolebarn och all personal kl 7:30-8:30.

Lunch serveras mellan 11:00 -12:30.

Till Restaurang Tuppen är du varmt välkommen att komma och äta även som privatperson och då kostar en lunch 70 kr.

I den mån det finns mat kvar efter att verksamheten ätit lunch säljer vi matlådor mellan kl. 13-13.30. En matlåda efter dagens lunch kostar 60 kr. En fryst matlåda går att köpa för 45 kr.

För veckans matsedel, se vår Facebook-sida:

Barn lägger upp mat på tallrik i skolrestaurangen