Hitta hit

Adress

Skolvägen 2, 635 17 Näshulta

Telefon

072-512 02 00

Mail

info@nashultafriskola.se

Expedition
Isabell Segerstedt, rektor
 
Frågor som gäller fakturor eller andra ekonomifrågor skickas till ekonomi@nashultafriskola.se.
 
Sjukanmälan till skolan görs i appen Infomentor. För förskolan går det bra att meddela respektive avdelning. Se nedan för telefonnummer.
Skolan

Årskurs 1-2, Lövet
073-640 61 73
Ylva Pettersson

Årskurs 3-4, Länken
073-640 61 74
Jessica Åkerblom

Årskurs 5-6, Kugghjulet
072-853 46 51
Petra Karltorp

 
Fritids

Fritidshemmet Hjärtat
072-853 83 32

Förskolan

Avdelning Solen
073-640 61 71

Avdelning Eken
073-901 19 12

Avdelning Gröna äpplet
073-640 61 76

Förskoleklass Röda äpplet
073-640 61 72
Mikko Liedes

Jobba hos oss

Näshulta friskola arbetar ständigt med att hålla en högkvalitativ undervisning i en trygg och stimulerande miljö. Vi tycker att gemenskap och en vilja att stötta varandra i vårt uppdrag är en viktig del i vårt arbete.

Är du intresserad av att arbeta med oss? Se om vi har en vakant tjänst som passar dig, eller gör en spontanansökan till isabell.segerstedt@nashultafriskola.se.

Förskolepersonal och barn gör high five
Kontakta huvudmannen

Hur kan vi förbättra Näshulta friskola?

Näshulta friskola vill bli en ännu bättre skola. Vi jobbar med ständiga förbättringar och förespråkar en öppen och ärlig dialog. Därför är det viktigt för oss att och veta vad du tycker är bra och dåligt. Vad skulle du vilja ändra på?

Skriv ner dina synpunkter, beröm, klagomål eller förslag på förändring. Skicka till vår ordförande Åsa Lind Forsberg på asa@zirzino.se eller ring 070-3546862Dina åsikter kommer att användas som en del i vårt arbete att förbättra skolan.